Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

FORMIRA SE JEDINSTVENA SLUŽBA ZA DOSTAVU SUDSKE POŠTE


Izmenom načina dostave sudske pošte rešiće se problem broja zastarelih prekršajnih predmeta, izjavio je ministar pravde Nikola Selaković i najavio formiranje jednistvene dostavljačke službe za početak 2016. godine.

Selaković je napomenuo da u pravosudnim organima u Beogradu radi ukupno 140 dostavljača, koji su raštrkani po više sudova, a da bi se formiranjem dostavljačke službe na jednom mestu i poboljšanjem organizacije rada, povećala i efikasnost dostavljanja.

"U jedinstvenoj službi bi radilo tih 140 dostavljača koje bi snabdeli vozilima i čitavom opremom za rad. Teritoriju Beograda bismo podelili na nekoliko reona i na taj način bismo postigli mnogo, uz minimalne intervencije u pravilnicima o dostavi", rekao je Selaković na Savetovanju prekršajnih sudova u Kladovu.

Osim sa problemom dostave pismena građanima, sudovi se suočavaju i sa problemom dostave advokatima, napomenuo je ministar.

On je naglasio da će uz malu intervenciju biti stvoreni uslovi da se taj problem reši i više se neće pričati o desetinama hiljada zastarelih predmeta, već da će ta cifra biti značajno manja.

Selaković je ukazao da je upravo to primer racionalizacije koje se svi plaše, a koja ne podrazumeva samo smanjenje broja zaposlenih.

"Racionalizacija je proces u kome treba da formirate racionalan sistem koji mnogo bolje funkcioniše", naglasio je ministar.

Predlagači izmena i dopuna Zakona o prekršajima("Sl. glasnik RS", br. 65/2013), koje su predstavljene na savetovanju, zalažu se takođe i za produženje roka zastarelosti sa godinu na dve godine za pokretanje prekršajnog postupka i sa dve na četiri godine za pravosnažno okončanje celog prekršjanog postupka.

Smatraju da će okrivljenima koji se kriju od dostavljača i policije to otežati poziciju, jer nije isto kriti se godinu ili godinu i po dana ili tri do tri i po godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 22.10.2015.
Naslov: Redakcija