Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SEDNICA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA REFORMU PRAVOSUĐA 23. OKTOBRA 2015. GODINE: Izbor novog predsedavajućeg i zamenika predsedavajućeg Komisiji, razmatranje kvartalnih izveštaja relevantnih subjekata


Sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine biće održana u petak, 23. oktobra 2015. godine, u 9 časova, u zgradi Visokog saveta sudstva, Resavska 42.

Na 19. sednici po redu biće izabran novi predsedavajući i zamenik predsedavajućeg Komisiji.

Članovi Komisije će razmatrati kvartalne izveštaje relevantnih subjekata – Vrhovnog kasacionog suda, Visokog saveta sudstva, Republičkog javnog tužilaštva, Državnog veća tužilaca, Ministarstva pravde, Pravosudne akademije, Advokatske komore Srbije, Agencije za borbu protiv korupcije, Javnobeležničke komore, Komore izvršitelja i pravnih fakulteta.

Takođe, na sednici će biti reči i o tekstu revidiranog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za reformu pravosuđa. 

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 22.10.2015.
Naslov: Redakcija