Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Počelo uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2020. godinu


 

U toku je uručenje rešenja za uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2020. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa, saopštila je Poreska uprava.

 

"Mesečna osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u iznosu 25.801 dinara kao i godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike u iznosu od 309.612 dinara, utvrđene su na osnovu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018, 4/2019 - usklađeni din. izn., 86/2019 i 5/2020 - usklađeni din. izn.) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike", navode iz Poreske.

 

Stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 25,5 odsto, a stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iznosi 10,3 odsto.

 

Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15. februar, 15. maj, 15. avgust i 15. novembar 2020. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje).

 

Rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti a na rešenju je naznačen datum predaje pošti.

 

 

Izvor: Vebsajt Blic, 20.07.2020.
Naslov: Redakcija