Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOZI ZAKONA O IZMENI ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA I ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Vraća se apsolventski staž, studiranje na budžetu sa 48 ESPB, univerziteti će sami određivati broj ispitnih rokova, brisanje odredbi kojima se na poseban način uređuje vreme prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u odnosu na ostale zaposlene u ustanovi


Broj ispitnih rokova ubuduće neće biti ograničen na četiri. A da li će akademci imati pet, šest ili više šansi godišnje da polažu ispite, određivaće univerziteti, a ne zakon. Ovo je predloženo Predlogom zakona o izmenama Zakona o visokom obrazovanju, koji je dobio zeleno svetlo Vlade Republike Srbije, a u utorak, 21. jula 2015. godine, i skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Ostalo je samo da ga podrže poslanici.

Akademcima bi bio vraćen i nekadašnji apsolventski staž, da godinu dana produže studije o trošku države. Predviđeno je i da je za studiranje na budžetu dovoljno 48 ESPB bodova, umesto 60.

Na sednici odbora podršku je dobio i Predlog zakona o izmeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Ministar prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, Srđan Verbić, rekao je da su predviđene promene čak 60 članova Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje), ali da one nisu hitne, pa sada pred poslanike ide izmena samo jednog člana.

Predložene izmene odnose na brisanje odredbi kojima se na poseban način uređuje vreme prestanka radnog odnosa nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika u odnosu na ostale zaposlene u ustanovi, kako bi se obezbedilo da svi zaposleni pod istim uslovima ostvaruju pravo na prestanak radnog odnosa i pravo na odgovarajuću penziju.

Izmenama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja iz 2013. godineoni moraju da idu u penziju čim ispune jedan od dva uslova - godine života ili staž. Još tada su se žalili na diskriminaciju i na koliziju sa Zakonom o radu("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), koji dozvoljava zaposlenom da radi dok ne ispuni oba uslova. Sada je pred poslanicima Predlog zakona koji sve vraća na staro, pa će i nastavnici kao i ostali zaposleni imati pravo da rade do ispunjenja oba uslova.

- Važno je da ovaj član stupi na snagu do prvog septembra, kako kolege koje moraju da odu u penziju na osnovu jednog ispunjenog uslova ne bi bile oštećene - objasnio je Verbić.

Izvor: Vebsajt Novosti, 21.07.2015.