Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 23. jula 2015. godine sednice Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, nastavak 14. vanrednog zasedanja - razmatranje više predloga zakona i amandmana na predloge zakona


38. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije biće održana u četvrtak, 23. jula 2015. godine, sa početkom u 9.00 časova, u sali II.

Dnevni red:

1. Razmatranje Predloga zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju u pojedinostima, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju u pojedinostima, koji je podnela Vlada.

129. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo biće održana u četvrtak, 23. jula 2015. godine, sa početkom u 9.30 časova, u saliIII.

Dnevni red:

- Usvajanje zapisnika sa 128. sednice Odbora;

1. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju, koji je podnela Vlada;

2. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada.

14. vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini

Narodni poslanici su 22. jula 2015. godine, u nastavku 14. vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2015. godini, pretresli predloge zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Turske o izručenju, o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. Takođe je razmatran Predlog odluke o izboru republičkog javnog tužioca, a na tu funkciju je imenovana Zagorna Dolovac. Predloge zakona, u ime predlagača, obrazložio je ministar pravde Nikola Selaković.

Narodna skupština Republike Srbije nastaviće 14. vanredno zasedanje u četvrtak, 23. jula 2015. godine, u 11 časova, razmatranjem amandmana na Predloga zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju i Predlog zakona o izmenama Zakona o obligacionim i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 22.07.2015.