Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNI POZIV UGOSTITELJIMA U OKVIRU DODELE I KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA PODSTICANJE RAZVOJA DOMAĆEG TURIZMA INTENZIVIRANJEM KORIŠĆENJA TURISTIČKE PONUDE U REPUBLICI SRBIJI: Prijava ugostitelja sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca radi realizacije šeme dodele vaučera do 30. juna 2015. godine


Na osnovu člana 6. stav 1. Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 53/2015) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavljuje

OBAVEŠTENJE KOJIM SE POZIVAJU UGOSTITELJI DA SE PRIJAVE RADI REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

I OSNOVNE INFORMACIJE

U okviru dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma intenziviranjem korišćenja turističke ponude u Republici Srbiji, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Obaveštenje kojim se pozivaju privredni subjekti, druga pravna lica, zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, kao i fizička lica koja pružaju ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012 -dalje: Zakon) (u daljem tekstu: Ugostitelj) da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima (u daljem tekstu: vaučer).

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluge smeštaja u ugostiteljskim objektima u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga ishrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dažbina.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti ugostitelji sa teritorije Republike Srbije, izuzev ugostitelja koji pružaju usluge smeštaja na teritoriji grada Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.

Period korišćenja vaučera je od 1. avgusta do 20. novembra 2015.godine.

Vaučer se može koristiti samo za usluge smeštaja koje podležu obavezi plaćanja PDV i boravišne takse u skladu sa zakonom (ovo obaveštenje se odnosi na zdravstvene ustanove, jer se vaučerom može platiti isključivo usluga smeštaja, kao deo ugostiteljske usluge).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijavu za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera Ministarstvu podnose Ugostitelji pisanim putem.

Obrasci Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostupni su na internet adresi Ministarstva, i to:

1.Prijava ugostitelja - privredni subjekti i druga pravna lica (zdravstvene ustanove) - Obrazac 1;

2. Prijava ugostitelja - fizičko lice (soba, kuća, apartman, seosko turističko domaćinstvo) - Obrazac 2;

Privredni subjekt i drugo pravno lice uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar.

Zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije uz prijavu dostavlja kopiju odobrenja ministra u skladu sa članom 60. stav 2. Zakona.

Fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu, uz prijavu dostavlja kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju objekta domaće radinosti (kuća, apartman, soba), odnosno kopiju rešenja o razvrstavanju u kategoriju seoskog turističkog domaćinstva, kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar privrednog subjekta ili pravnog lica sa kojim fizičko lice ima zaključen ugovor i preko koga pruža ugostiteljske usluge, kopiju ugovora sa privrednim subjektom ili pravnim licem, na osnovu koga fizičko lice pruža ugostiteljske usluge, kao i uverenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o evidentiranju tog ugovora.

III NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijava za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera dostavlja se preko pisarnice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektoru za turizam, na adresu: Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

IV ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Razmatraće se prijave za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera pristigle na pisarnicu ministarstva do 30.06.2015. godine do 12 časova, bez obzira na način dostave.

Neblagovremene, nepotpune i netačne prijave neće biti uzeti u razmatranje.

V NAČIN REALIZACIJE ŠEME DODELE VAUČERA

Ministarstvo sačinjava listu Ugostitelja koji su ispunili uslove za realizaciju šeme dodele vaučera i objavljuje je na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod Ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva. Lice koje je izvršilo rezervaciju u slučaju njenog otkaza u rezervisanom terminu ne snosi posledice u vezi sa nerealizovanim korišćenjem usluga smeštaja. Ugostitelj je dužan da usluge noćenja pruži imaocima vaučera lično.

Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj ručno popunjava vaučer sa potrebnim podacima, potpisuje ga i pečatira, a korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), potpisuje vaučer i izjavu o korišćenju usluga smeštaja.

U slučaju da korisnik vaučera koristi usluge smeštaja u većem iznosu od iznosa vaučera, Ugostitelju se refundira iznos u vrednosti vaučera.

U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, refundira se iznos sredstava u vrednosti pruženih usluga smeštaja.

Ugostitelj na svakih petnaest (15) dana, a najkasnije do 20. novembra 2015. godine, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava za vaučere realizovane u prethodnom periodu sa pratećom dokumentacijom i to:

-           overen i potpisan spisak realizovanih vaučera;

-           uredno popunjene, potpisane i pečatirane vaučere;

-           original fiskalni račun izdat uz svaki vaučer, kao i

-           overenu i potpisanu specifikaciju pruženih usluga sa posebnom iskazanom uslugom noćenja (koja se jedino i refundira).

Za vačere realizovane u zadnjem terminu korišćenja, zaključno sa 20.11.2015. godine, Ugostistelj istog dana, preporučenom pošiljkom, dostavlja Ministarstvu zahtev za refundaciju sredstava, realizovanih u tom periodu.

Na osnovu uredno dostavljene dokumentacije vrši se refundacija sredstava Ugostitelju u roku od 30 dana.

Dostavljeni vaučeri koji su nepravilno popunjeni ili nepotpisani ili nepečatirani ili koji su nečitko popunjeni ili oštećeni, neće biti refundirani.

Prijavu ugostitelja za učešće u realizaciji šeme dodele vaučera u ugostiteljskim objektima možete preuzeti ovde. (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, 22.06.2015.