Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju: Broj i termini održavanja ispitnih rokova utvrđivaće se statutom samostalne visokoškolske ustanove


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja nadležnih državnih organa.

Nacrt zakona predvideo je, pre svega, da se broj ispitnih rokova i termini održavanja ispitnih rokova utvrđuju statutom samostalne visokoškolske ustanove.

Predloženo je brisanje odredbeZakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014 i 45/2015 - autentično tumačenje), koja propisuje da se poslednji ispitni rok za školsku godinu završava najkasnije do 10. oktobra, kao i odredba koja utvrđuje izuzetak da za predmete u polju umetnosti može da se utvrdi jedan ispitni rok u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.

Nacrt zakona, takođe, predviđa da studenti upisani u prvu godinu osnovnih studija školske 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013. godine, zadržavaju pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija.

Predloženo je i da će samostalne visokoškolske ustanove, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu odredaba predloženih u Nacrtu zakona, usaglasiti svoje opšte akte u skladu sa odredbama predloženim Nacrtom zakona.

Konačno, predloženo je da odredbe iz Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 22.06.2015.