Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU: 100.000 sudskih predmeta čeka izvršenje duže od 10 godina


U oko 100.000 sudskih predmeta u Srbiji postupak izvršenja traje više od 10 godina, a po studiji Saveta Evrope i odlukama Evropskog suda za ljudska prava, toliki period predstavlja jasno kršenje prava na razumno trajanje sudskih postupaka, u šta se računa i postupak izvršenja, izjavio je predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević.

"Na kraju 2013. godine bilo je nešto više od dva miliona neizvršenih izvršnih predmeta, na kraju 2014. oko 1.890.000 predmeta od čega je takozvanih predmeta 'IV' (izvršenje na osnovu verodostojne isprave za komunalne i slične usluge) bilo nešto preko 1.640.000", naveo je Milojević na konferenciji "Izvršenje u građanskim stvarima u Srbiji".

Rešavanje tog problema od ključnog je značaja za efikasnost pravosuđa u Srbiji i jedna je od centralnih tema u pregovarčkom Poglavlju 23 sa EU, u sklopu rešavanja starih predmeta.

Vrhovni kasacioni sud je u novembru 2014. godine doneo poseban program mera za rešavanje starih izvršnih predmeta u sudovima za period 2015 - 2018. godine i plan aktivnosti u vezi sa tim. Formirana je i radna grupu koja će biti zadužena za primenu i kontrolu tog posebnog programa.

- Cilj posebnog programa je da se u sudovima u Srbiji smanji ukupan broj starih predmeta za 80 odsto, tako da na kraju 2018. godine u osnovnim sudovima u Srbiji ne bude više od 324.000 starih izvršnih predmeta, a u privrednim sudovima bi broj starih predmeta bio 5.800 -precizirao je Milojević.

Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Majkl Devenport, je rekao da je obezbeđenje i poštovanje ljudskih prava jedan od najvažnijih zadataka za uspostavljanje vladavine prava.

- Sudska zaštita je ključna, jer je potrebno dobiti sudsku presudu koja će biti efikasno izvršena. Ovaj poslednji korak u izvršenju pravde najčešće je zanemarivan, o čemu govori i broj predstavki protiv Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava. Taj sud je jasno ustanovio standard po kome je izvršenje sudskih presuda sastavni deo prava na suđenje koje mora biti fer i sprovedeno u razumnom roku - rekao je on.

Devenport je naveo da je sada prvi trenutak da se poboljša zakonski okvir i kreiraju pravila koja se tiču sudskog izvršenja i rada izvršitelja i podestio da je EU kroz projekat IPA podržala uvođenje izvršiteljske profesije i jačanje sistema izvršenja.

Državna sekretarka u Ministarstvu pravde, Biljana Pavlović, rekla je da ako neka presuda ne može biti izvršena, onda je njeno donošenje nevažno. Dodala je da Ministarstvo organizuje ispite za privatne izvršitelje, i da je aktivno uključeno u Radnoj grupi za izmenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Izvor: Vebsajt Beta, 22.06.2015.