Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDSTAVLJENA RADNA VERZIJA STRATEGIJE RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI


Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović saopštila je da su novim Zakonom o javnim nabavkama, zahvaljujući efikasnijem sistemu i boljoj kontroli sistema javnih nabavki, ostvarene uštede od 300 miliona evra.

Joksimović je na skupu posvećenom prezentaciji radne verzije strategije razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji istakla da će ova oblast biti pod posebnom pažnjom tokom predstojećih pregovora sa EU.

Ona je naglasila da je veoma važno da ovaj dokument bude usvojen i upućen Briselu što pre, kako bi se smanjilo vreme koje će biti potrebno da se domaće zakonodavstvo u oblasti javnih nabavki u potpunosti uskladi sa evropskim.

Javne nabavke, kako je podsetila, obuhvaćene su Poglavljem 5, ali su povezane i sa poglavljima 23 i 24, koja se odnose na borbu protiv korupcije i pravosuđe.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport rekao je da je impresioniran napretkom koji je Srbija ostvarila u oblasti javnih nabavki usvajanjem novog zakona, ali i ukazao na to da je za potpunu harmonizaciju sa propisima EU iz ove oblasti neophodno usvajanje akcionog plana i strategije razvoja javnih nabavki.

Devenport je ponovio da će Poglavlje 5 i javne nabavke biti pod posebnom lupom Evropske komisije i ubuduće, s obzirom na to da je ova oblast jedna od osnova jedinstvenog tržišta Unije.

Ključna načela na kojima treba da počivaju javne nabavke su transparentnost, jednak tretman svih učesnika, slobodna konkurencija i zabrana diskriminacije, poručio je on.

Evropska unija je, kako je podsetio, podržala usvajanje novog zakona jer je on važan u borbi protiv korupcije i doveo je do smanjenja zloupotreba hitnih postupaka u javnim nabavkama.

Prema njegovim rečima, da bi se ostvarili ambiciozni ciljevi iz Zakona o javnim nabavkama, potrebno je da nova pravila budu potpuno primenjena u praksi.

Direktor Uprave za javne nabavke Predrag Jovanović naveo je da su osnovni ciljevi strategije o javnim nabavkama regulisanje oblasti osetljivih nabavki, koncesija, veći rad na profesionalizaciji službenika, razvoj e-nabavki, kao i donošenje seta antikoruptivnih mera.

On je objasnio da će ova strategija biti realizovana u naredne četiri godine, a da će prvi akcioni plan imati važenje do kraja 2015. godine, nakon čega će za svaku godinu biti usvajan novi akcioni plan.

Javne nabavke će biti jedan od važnih činilaca za smanjenje prezaduženosti zemlje i budžetskog deficita, ali i važna pretpostavka tokom pregovaračkog procesa sa EU, zaključio je Jovanović.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 20.6.2014.