Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TERMOIZOLACIONE MATERIJALE: Tržišna inspekcija se prilikom kontrole poziva na Pravilnik, tj. na povučeni standard SRPS G.C7.202. Posledica ove neusaglašenosti je zabrana stavljanja proizvoda na tržište


Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala Privredne komore Srbije održalo je 16. maja 2018. godine sednicu Grupacije proizvođača hidro i termoizolacionih materijala u cilju sagledavanja primene važeće regulative, koja se odnosi na proizvodnju ekspandiranog polistirena, i povučenih standarda na koje se pomenuta regulativa poziva.

Sednici su prisustvovali i predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predstavnici Instituta za ispitivanje materijala.

Istaknuto je da u praksi postoji neusaglašenost primene važećeg standarda SRPS EN 13163:2017 (objavljen 28. februara 2017.), prema kom domaći proizvođači izrađuju svoje proizvode, i povučenog standarda SRPS G.C7.202:1990 na koje se Pravilnik o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale ("Sl. list SCG", br. 54/2005), koji je u punoj primeni od 07. januara 2016. godine, poziva, i koja za posledicu ima zabranu stavljanja ovih proizvoda na tržište.

Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009), kako su naveli predstavnici MGSI, propisan je način pozivanja na srpske standarde. U Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za termoizolacione materijale određeno je da je jedini način postizanja usaglašenosti sa zahtevima tog propisa ispunjavanje zahteva srpskog standarda na koje se ovaj tehnički propis poziva. Primena tog standarda, snagom propisa koji se na njega poziva, postaje obavezna, bez obzira na "status" standarda, tj. da li je on povučen ili ne.

Proizvode od ekspandiranog polistirena, domaći proizvođači izrađuju po standardu SRPS EN 13163:2017, na koji se Institut za ispitivanje materijala Beograd poziva u svojim izveštajima prilikom ispitivanja i kategorizacije proizvoda. Sa druge strane, tržišna inspekcija se prilikom kontrole poziva na Pravilnik, tj. na povučeni standard SRPS G.C7.202. Posledica ove neusaglašenosti je zabrana stavljanja proizvoda na tržište.

Obzirom na kompleksnost i dužinu trajanja procesa usklađivanja nacionalne i EU regulative, prilikom implementacije evropskih standarda i povlačenja nacionalnih standarda sa kojima su u suprotnosti, neophodno je preduprediti negativne ekonomske posledice na poslovanje članica Privredne komore Srbije do završetka tog procesa.

Kako bi se sagledali predlozi predstavnika Grupacije za unapređenje regulatornog okvira, sa ciljem iznalaženja najcelishodnijeg rešenja za prevazilaženje problema koje imaju u praksi, u narednom periodu će biti održani dodatni sastanci sa predstavnicima MGSI i IMS.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 18.05.2018.
Naslov: Redakcija