Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SANKCIJA: Zaštitnik građana poziva na zaštitu prava i unapređenje postupanja prema osuđenima koji su oboleli od teških mentalnih poremećaja


Osuđeni koji se nalaze na izvršenju kazne zatvora, a koji su, nakon izricanja kazne, oboleli od teških mentalnih poremećaja, predstavljaju naročito osetljivu kategoriju osuđenih unutar opšte osuđeničke populacije, prema kojima se ne može sprovoditi program postupanja ni ostvarivati svrha izvršenja kazne zatvora, u smislu Zakona o izvršenju krivičnih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 55/2014).

Postojeći pravni okvir ne omogućava da se izrečena kazna zatvora zameni merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi, a kazneno-popravni zavodi i okružni zatvori nisu organizaciono, kadrovski ni tehnički osposobljeni da pruže odgovarajući tretman osuđenima sa teškim mentalnim poremećajima.

I pored Preporuke Zaštitnika građana upućene Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, usvojene Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine ("Sl. glasnik RS", br. 114/2013) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija u Republici Srbiji do 2020. godine, postupanje prema osuđenima koji se nalaze na izvršavanju kazne zatvora nije suštinski unapređeno.

U kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima nisu obezbeđeni uslovi za individualiziran pristup njihovom lečenju, koji bi obuhvatio pripremu individualnog plana lečenja i pružanje delotvornog psiho-socijalnog rehabilitacionog tretmana, stoji između ostalog u Mišljenju Zaštitnika građana koje je upućeno Ministarstvu pravde i Ministarstvu zdravlja.

Zaštitnik građana smatra da je neophodno da Ministarstvo pravde i Ministarstvo zdravlja, u okviru svojih nadležnosti i u uzajamnoj saradnji, sveobuhvatno razmotre položaj osuđenih sa teškim mentalnim poremećajima koji kaznu zatvora izdržavaju u kazneno-popravnim zavodima i okružnim zatvorima i iznađu mogućnosti da se na najadekvatniji način zaštitite prava i unapredi postupanje prema ovim licima, uključujući i preduzimanje mera u cilju izmena relevantnih propisa, ukoliko se nakon analize utvrdi da postojeći propisi predstavljaju prepreku za potpuno ostvarivanje prava ovih lica u skladu sa važećim standardima.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 19.05.2017.
Naslov: Redakcija