Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

CARINSKI ZAKON: Obaveza putnika je da na graničnom prelazu prijavi novu robu vredniju od 100 evra, bez obzira na to da li je reč o odeći, tehničkim uređajima, nakitu ili nekoj drugoj robi, koje sa sobom unosi, odnosno uvozi u zemlju, a ako su vrednije od 100 evra da na njih plati carinu i PDV


Kako proći carinu u Srbiji sa kupljenom novom robom u inostranstvu? Pitanje je od 100 evra! Naime, prema Carinskom zakonu ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 - dr. zakon), za svu novu robu vredniju od 100 evra plaća se odgovarajuća dažbina prilikom ulaska u Srbiju. To nije znao vlasnik laptopa iz SAD-a, pa se neprijatno iznenadio kada je morao da plati carinu od čak 60.000 dinara na Aerodromu "Nikola Tesla".

Situaciju putnika iz SAD-a otkrila je njegova prijateljica na društvenim mrežama.

- Moja prijateljica i muž sleteli su u Beograd. Čovek je na doktoratu u Americi (šesta godina). Nisu prijavili laptop. Naplaćena im je carina od 60.000 dinara jer je carinski službenik tvrdio da je laptop nov (star devet meseci) i da podleže carini, iako spada u lične predmete. Savet? Mišljenje - napisala je jedna tviterašica.

U Upravi carina ističu, pak, da carinski službenik nije u obavezi da proverava da li je laptop korišćen, već proverava starost samog uređaja, prema modelu, serijskom broju i slično.

- Novu robu nije teško prepoznati, a često se dešava da su na njoj i etikete sa cenama, ili da carinici pronađu pakovanja sa originalnim računima, ili inostrane potvrde o povraćaju PDV-a. Carinski službenici kojima je to svakodnevna rutina nemaju problem da vrlo brzo utvrde da li je reč o novoj ili korišćenoj robi - uveravaju u Upravi carina.

Kako kažu, obaveza putnika je da na graničnom prelazu prijavi novu robu vredniju od 100 evra koju nosi sa sobom bez obzira na to da li je reč o odeći, tehničkim uređajima, nakitu ili nekoj drugoj robi, koje sa sobom unosi, odnosno uvozi u zemlju, a ako su vrednije od 100 evra da na njih plati uvozne dažbine: carinu i PDV.

- U konkretnom slučaju, putnik iz Amerike trebalo je to da prijavi na aerodromu u Beogradu. Ali i u tom slučaju platio bi carinsku dažbinu od 60.000 dinara. Dakle, u svakom slučaju taj putnik bi platio dažbinu - tvrde u Upravi carina.

Kako se bliži sezona putovanja treba znati da se na graničnom prelazu može po skraćenom postupku cariniti roba kupljena u inostranstvu za sopstvene potrebe čija vrednost ne prelazi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednosti

- U tom slučaju, na carinsku osnovicu (procenjenu vrednost robe) zaračunava se carina od 10 odsto, a na dobijeni iznos se obračunava PDV od 20 odsto. Ukoliko, pak, vrednost robe prelazi 3.000 evra, onda će se roba cariniti u redovnom carinskom postupku, koji podrazumeva podnošenje carinske deklaracije - objašnjavaju u Upravi carina.

Uvozne dažbine ne plaćaju se na lični prtljag, što mnogi putnici sa kupljenom robom u inostranstvu pokušavaju da zloupotrebe.

- Lični prtljag čine svi predmeti koje putnik nosi sa sobom i služe mu dok je na putovanju, npr. odeća, obuća, razni tehnički uređaji, sportski rekviziti, predmeti za održavanje lične higijene, lekovi za uobičajenu terapiju i drugi predmeti za ličnu upotrebu. Količina ovih predmeta zavisi od svrhe putovanja, pola, zanimanja putnika, godišnjeg doba i drugih okolnosti u vezi sa konkretnim putovanjem - podvlače u Upravi carina.

Inače, putnici koji, primera radi, idu iz Srbije u inostranstvo na odmor, a nose robu vredniju od 100 evra treba to da prijave već na graničnom prelazu po izlasku iz zemlje kako ne bi morali da plate dažbine na tu robu u povratku, na ulasku u Srbiju.

Kako bi iskorenili sve zloupotrebe u vezi sa ličnim prtljagom carinski službenici imaju i diskreciono pravo da zaustave putnika i traže prtljag na proveru.

- Carinski postupak je precizno definisan zakonom, a diskreciono pravo carinskog službenika podrazumeva da, primera radi, u zelenom kontrolnom prolazu, namenjenom onima koji nemaju ništa za carinjenje, zaustavi putnika i da pregleda njegov prtljag - ističu u Upravi carina.

Putnik na ulasku u Srbiju može biti u carinskom prekršaju ako na graničnom prelazu ne prijavi da ima više od 10.000 evra.

- Neprijavljivanje sume koja je veća od 10.000 evra je carinski prekršaj. Unos deviza u Srbiju je slobodan, ali je iznos ograničen. To znači da možete uneti novca koliko god želite, ali ako je reč o sumi iznad 10.000 evra, u dinarima ili drugoj stranoj valuti, dužnost vam je da to prijavite. Tada ćete dobiti potvrdu da ste uneli prijavljenu sumu i nećete imati problema pri izlasku iz zemlje, ukoliko samo prolazite kroz Srbiju ili pak novac vraćate u inostranstvo. Imajte u vidu da svaki iznos veći od 10.000 evra u dinarima ili stranoj valuti treba da prijavite prilikom svakog prelaska državne granice (pri ulasku ili izlasku iz zemlje) - upozoravaju u Upravi carina.

Izvor: Vebsajt Blic, M. Tašković, 19.04.2019.
Naslov: Redakcija