Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJEN NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđeno uvođenje doživotne kazne zatvora za najteža krivična dela i nove mere za višestruke povratnike


Ministarstvo pravde objavilo je na svojoj internet prezentaciji Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika, u cilju revidiranja sankcija za najteža krivična dela.

Predložene izmene odnose se na uvođenje doživotne kazne zatvora u krivično – pravni sistem Srbije za najteža krivična dela – teško ubistvo, silovanje koje za posledicu ima smrt, zatim obljuba nad detetom i nemoćnim licem sa smrtnom posledicom, kao i za krivično delo obljuba zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom itd. Nacrt predviđa nove mere i za višestruke povratnike.

Radnu grupu za izradu navedenog Nacrta teksta izmena i dopuna KZ-a, pored predstavnika ministarstava pravde, unutrašnjih poslova i zdravlja, činile su i sudije, tužioci, advokati, predstavnici svih relevantnih institucija, kriminoloških instituta, kao i predstavnici strukovnih udruženja i nevladinih organizacija.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo pravde, 22.04.2019.
Naslov: Redakcija