Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U PRIPREMI ZAKON O BORCIMA: Novi Zakon će objediniti 12 postojećih zakona i više uredbi, odluka, protokola, uputstva i sporazuma


Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, sastali su se sa udruženjima vojnih i civilnih ratnih invalida sa područja cele Srbije i razgovarali o popravljanju socijalnog položaja ratnih i vojnih invalida i njihovih porodica.

Dogovoreno je hitno donošenje novog Zakona o borcima, koji će biti krunski i objediniti 12 postojećih zakona i više uredbi, odluka, protokola, uputstva i sporazuma, rekao je ministar za boračka pitanja, Zoran Đorđević.

"Sve to je, kako je data instrukcija, urađena sublimacija u jedan krovni zakon sa jasnom instrukcijom da nijedno pravo njihovo ne sme da bude uskraćeno, već da bude stavljeno u jedan krovni zakon, kako se ne bi dešavalo, kao što se dešavalo u prošlosti da ni oni sami ne znaju kada neko, po nečijoj volji može neko pravo da im uskrati".

Novi Zakon o borcima trebalo ubrzo da se nađe na redovnoj sednici Vlade Republike Srbije, da tamo bude izglasan, a zatim prosleđen na javnu raspravu koja obuhvata veliki broj zainteresovanih strana. Premijerka Ana Brnabić zamerila je državnoj upravi zbog neefikasnosti i obećala da će lično uticati na to da ovaj zakon što pre bude donet.

"Ovo jesu važna pitanja, ovi ljudi su zadužili našu državu, zadužili su i nas i buduće generacije i zajedno sa njima ću se boriti za ovo. Dakle, došlo je do neefikasnosti, ići ćemo dalje zajedno", rekla je Brnabić.

Mile Milošević iz Udruženja "Srpski ratni veterani" rekao je da su sa premijerkom vođeni iscrpni razgovori vezani za brojne probleme koji muče veterane rata.

"Ja sam jako zadovoljan sa tim razgovorima i ja sam uveren da će se to rešiti u jako brzom periodu i mi smo radi toga odložili današnji protest koji je planiran ispred Predsedništva Srbije".

Željko Vasiljević iz Udruženja vojnih invalida Republike Srbije svih ratova izrazio je nadu da će, uz saradnju sa premijerkom i resornim ministrima, problemi koji muče invalide rata biti rešeni.

"Za nas je ključno donošenje nekoliko zakona, odnosno izmena nekih zakona koji su doneti i ključna stvar je rad na uspostavljanju novog sistema lečenja, pre svega, za ratne vojne invalide i ratne veterane od posledica učešća u ratu".

Na sastanku je takođe govoreno o obezbeđivanju finansijskih olakšica, koje bi podrazumevale povoljne uslove za otkup stanova, cenu kvadratnog metra ne višu od 495 evra, otvaranje posebnih odeljenja pri zdravstvenim ustanovama i olakšice prilikom obezbeđivanja pomagala.

Izvor: Vebsajt RTV, Radoslavka Žigić, 18.04.2019.
Naslov: Redakcija