Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Sindikati navode da odredbe ovog Zakona onemogućavaju valjanu komunikaciju sindikata sa poslodavcima u segmentu potpisivanja kolektivnih ugovora


Kada je reč o socijalnom dijalogu u Srbiji u kome učestvuju sindikati, poslodavci i država možemo konstatovati da se taj proces na žalost nije pokrenuo u pravom smeru od svog starta. Najveća prepreka za njegovu uspešnu realizaciju je aktuelni Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US - dalje: Zakon) koji u mnogim segmentima krši i umanjuje radnička prava, istakao je Ljubisav Orbović, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.

Orbović je rekao da odredbe ovog Zakona onemogućavaju valjanu komunikaciju sindikata sa poslodavcima u segmentu potpisivanja kolektivnih ugovora.

- Sa jedne strane, uspeli smo da potpišemo 14 kolektivnih ugovora u oblastima u kojima se država pojavljuje kao partner za ostvarivanje tog procesa. Tamo pak gde su nam partneri poslodavci, nema nikakvog napretka, odnosno potpisivanje kolektivnog ugovora predstavlja veliki problem. Čak i ako se neki načelni dogovor postigne, nakon toga ga poništava poslodavačka organizacija. To predstavlja veliki problem naročito što su poslodavci ti u Srbiji koji imaju problem sa reprezentativnošću, odnosno mnoga preduzeća sa kojima sindikati žele da potpišu kolektivne ugovore nisu članovi reprezentativne poslodavačke organizacije- rekao je Orbović.

On se zapitao i kome je u interesu da i dalje usitnjava sindikalnu scenu u Srbiji koja je predstavljena sa 20.000 sindikata, a da niko više sem onih sindikalnih centrala koje su zastupljene u Socijalno-ekonomskom savetu ne može da dokaže svoju reprezentativnost, odnosno nema potrebnih 70.000 članova.

Zoran Stojiljković, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata "Nezavisnost", naglasio je da socijalni dijalog koji se vodi u Srbiji u svom dosadašnjem toku nije zaslužio ni najnižu prolaznu ocenu, to jest dvojku.

Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca Srbije rekao je da je ta poslodavačka organizacija voljna da potpiše sve kolektivne ugovore u svim granama u kojima su sindikati za to zainteresovani.

- U tom procesu bi trebalo ići "odozdo na gore". Naime, neke grane u sindikalnom načinu organizovanja su "glomazne" i zastupaju suviše široku oblast. Na primer, grana Hemija i nemetali obuhvata sve od bazne industrije, kamenoloma i minerala do obuće i medicinskih instrumenata. Poslodavcima bi bilo lakše da obezbede većinsku saglasnost u pregovorima sa sindikatima koji su organizovani samo u svojoj oblasti privredne delatnosti - naglasio je Atanacković.

Tanja Mišćević, šefica Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa Evropskom unijom, istakla je da bi sindikalci i poslodavci pregovarački proces za ulazak Srbije u EU trebalo da iskoriste na najbolji način za ostvarivanje socijalno-ekonomskih prava i interesa.

Izvor: Vebsajt Danas, G. V., 21.03.2017.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija