Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UPUTSTVO O KLASIFIKOVANJU, IZVEŠTAVANJU, EVIDENCIJI I ANALIZI VANREDNIH DOGAĐAJA U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE: U slučajevima kada istražni postupak vode nadležni državni istražni organi, pravo informisanja javnosti o tom događaju je u njihovoj nadležnosti


Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić je u saopštenju naveo da mu se obratio veći broj novinara sa pitanjima, odnosno molbama za objašnjenje u vezi sa saopštenjem Ministarstva odbrane o radu Komisije za utvrđivanje odgovornosti za pad helikoptera u kojoj je poginulo sedam osoba, kao i u vezi sa nalazom same Komisije.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da je Uputstvom o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, propisano da, u slučajevima kada istražni postupak vode nadležni državni istražni organi, pravo informisanja javnosti o tom događaju je u njihovoj nadležnosti. Iz toga proističe da, pošto je izveštaj prosleđen tužilaštvu, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane nemaju mogućnosti da informišu javnost o njegovom sadržaju.

Povernik je dodao da mu nije poznata sadržina nalaza Komisije i da nije bilo ni razloga da ima uvid u taj dokument, budući da uvid u konkretne dokumente obavlja onda kada povodom njih vodi postupke po žalbama.

„Čak i da je imao uvid u sadržinu nalaza Komisije poverenik je u ovoj fazi ne bi komentarisao, budući da postoji mogućnost da mu se u dogledno vreme žalbom obrati neko od medija, novinara, NVO, građana, pa bi takvo komentarisanje neko eventualno mogao oceniti kao prejudiciranje”, piše u saopštenju.

Poverenik je podsetio da je pravo javnosti da zna, odnosno pravo na pristup informacijama o radu organa vlasti zajamčeno Ustavom i da se to pravo ostvaruje na način utvrđen Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u kome se izričito predvidja:

  • „Prava mogu izuzetno podvrći ograničenjima propisanim tim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na Ustavu ili zakonu”.
  • Zakon predviđa i okolnosti u kojima ostvarivanje prava javnosti može da bude ograničeno, ali je to ograničavanje opravdano i pravno moguće isključivo pod uslovima utvrđenim zakonom, kao i da se pravo javnosti da zna ne može ograničavati nikakvim podzakonskim aktima.

„S tim u vezi pravno je neodrživo pozivanje na 'Uputstvo o klasifikovanju, izveštavanju, evidenciji i analizi vanrednih događaja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije', kao na bilo kakav osnov za ograničavanje prava utvrđenih i uređenih zakonom”, piše u saopštenju.

Ministarstvo odbrane juče saopštilo da je Komisija za ispitivanje pada helikoptera Mi-17, koju je formirao načelnik Generalštaba Vojske Srbije završila rad i da će podneti izveštaj zameniku Višeg javnog tužioca u Beogradu.

U saopštenju nisu navedeni detalji iz izveštaja niti do kojih je saznanja o padu helikoptera došla komisija već se navodi da je propisano da „u slučajevima kada istražni postupak vode nadležni državni istražni organi, pravo informisanja javnosti o okolnostima, uzrocima i odgovornosti za vanredni događaj u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije je u njihovoj nadležnosti”.

U sastavu Komisije bila su šestorica pripadnika Vojske Srbije, eksperti u oblastima relevantnim za utvrđivanje okolnosti nastanka vanrednog događaja, od upotrebe snaga, preko održavanja vazduhoplova do osposobljenosti posade.

Stručna komisija koju je formirao komandant Ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane nastavlja rad, a izveštaj te komisije očekuje se 30. marta.

Izvor: www.politika.rs