Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENAMA USTAVA RS OBEZBEDITI NEZAVISNOST SUDIJA I TUŽILACA


U procesu približavanja EU, jedna od sugestija EU u Beogradu su izmene ustavnog i zakonskog okvira koje bi garantovale nezavisnost sudija i tužilaca.

Član Radne grupe koja analizira izmene ustavnog okvira Vladan Petrov kaže da kad je u pitanju nezavisnost tužilačke funkcije ni Venecijanska komisija ne govori o toj obavezi, ali za sudijsku, dileme nema.

“Treba ublažiti uticaj politike na izbor sudija, treba da ne kažem eliminisatui političare. Ne treba ministar pravde da bude u Viskom savetu - ne treba ni poslanik“, rekao je on.

Izmene se rade da bi se skupština isključila iz procesa izbora predsednika sudova, sudija, javnih tužilaca odnosno zamenika javnih tužilaca, kao i članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca. U delegaciji Evropske unije u Beogradu navode da oko sveega toga treba da se obezbedi najšira moguća podrška u društvu. Skupštinska opozcija podržava najavljene izmene

Inače, šef delegacije EU u Beogradu Majkl Devenport je ranije upozorio da Poglavlje 23 o pravosuđu ima izuzetan uticaj na celikupan proces pregovora i da izostanak napretka može da ukoči pregovarački proces u celini.

Izvor: B92