Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CENTAR ZA PRIZNAVANJE INOSTRANIH DIPLOMA U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA POČINJE SA RADOM U APRILU 2015. GODINE


Centar za informisanje o priznavanju visokoškolskolskih isprava i priznavanje u svrhu zapošnjavanja ENIC/NARIC počinje sa radom u aprilu 2015. godine. Ovaj centar, koji je predviđen Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014)predstavlja deo međunarodne mreže centara za informisanje o priznavanju i samo priznavanje inostranih visokoškolskih isprava.

Procedurom priznavanja visokoškolskih isprava u cilju daljeg obrazovanja baviće se, kao i do sada, rektorati univerziteta u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 20.02.2015.

Ako Vam je ova vest privukla pažnju - podelite je:

Email Print