Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSNIVA SE SLUŽBA ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVEDOCIMA KRIVIČNIH DELA


Uz njenu pomoć žrtve i svedoci moći će da dobiju pravnu, psihološku, medicinsku i drugu pomoć potrebnu da prevaziđu posledice krivičnog dela i da konsrtruktivno učestvuju u krivičnom postupku

 

Republičko javno tužilaštvo i Viktimološko društvo Srbije zaključili su Memorandum o razumevanju i saradnji u cilju unapređenja položaja žrtava i svedoka krivicnih dela u krivičnom postupku.

Memorandum su potpisali republički javni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Viktimološkog društva Slobodan Savić.

Tom prilikom Dolovac je ukazala da se na ovaj način obeležava Dan žrtava krivičnih dela 22. februar, podsećajući da je 2013. godine počela sa radom Služba za informisanje oštećenih lica i svedoka u Višem javnom tužilaštvu.

Služba je u prvoj fazi pružala informacije žrtvama i svedocima o njihovim pravima u krivičnom postupku putem brošure, telefonske i elektronske komunikacije, napomenula je Dolovac i dodala da je plan da se u narednoj fazi Služba razvije u Službu za podršku oštećenim licima i svedocima.

Ta služba će, kako je navela, biti zadužena da žrtvama i svedocima pomogne da pristupe uslugama pravne, psihološke, medicinske i druge pomoći koje su im potrebne da prevaziću posledice krivičnog dela i da konsrtruktivno učestvuju u krivičnom postupku.

Služba za podršku oštećenim licima i svedocima, će osim u Beogradu, biti osnovana i pri javnim tužilaštvima u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, napomenula je Dolovac.

"Želja nam je da se u prvi plan stavi žrtva krivičnog dela i da se ulože maksimalni napori da se pomogne ovim licima, jer se iza imena oštećenih nalaze ljudi, naši sugrađani, sa imenima i prezimenima, bolom, gubitkom i štetom koju moramo razumeti i kao državni organi im pomoći da svoje interese i prava maksimalno ostvare u krivičnom postupku", poručila je.

Izvor: Vebsajt Republičkog javnog tužilaštva, 20.02.2015.