Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NASLEĐIVANJU: Naslednik odgovara za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine, osim u slučaju da se odrekao nasleđa. Banka ne može pokrenuti postupak naplate potraživanja sve do okončanja ostavinskog postupka i oglašenja naslednika


Advokat Marko Stanković objašnjava prava naslednika i obaveze banaka i ističe da naslednik ima pravo da od banke traži svu dokumentaciju u vezi sa postojanjem i načinom obračuna dugovanja pokojnika.

"Najbolje je da se komunikacija sa bankom obavlja pisanim putem (preporučena pošta, email), kako biste imali dokaz o sadržini vaših zahteva, a u slučaju da banka ne postupi po vašem zahtevu možete joj uputiti prigovor, a nakon toga i pritužbu na rad Narodnoj banci Srbije", kaže Stanković.

Dodaje da, sa druge strane, banka ne može pokrenuti postupak naplate potraživanja sve do okončanja ostavinskog postupka i oglašenja naslednika.

Dugovanja prema bankama se evidentiraju u kreditnom birou, a kada su u pitanju naslednici, oni ukoliko su oglašeni za naslednike ostavioca mogu od kreditnog biroa tražiti podatke o njegovim dugovanjima. Ali, to mogu da urade i pre okončanja ostavinskog postupka preko postupajućeg suda ili javnog beležnika.

Ono što je bitno za buduće naslednike je činjenica da ukoliko se ne prihvate nasledstva ne odgovaraju za dugove, a ukoliko se prihvate nasleđa odgovaraće samo do visine vrednosti nasleđene imovine.

Izvor: Vebsajt 021, 21.01.2018.
Naslov: Redakcija