Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Osiguranik koji sam plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ako nisu uplaćeni svi dospeli iznosi doprinosa, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Fond će izvršiti obustavu 1/3 mesečnog iznosa penzije sve dok se na taj ili drugi način ne namire neuplaćeni dospeli iznosi doprinosa. Po namirenju neuplaćenih dospelih iznosa doprinosa, osiguranik ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu ukupnog staža počev od dana sticanja prava


Trinaestogodišnjoj P. M. rešenjem Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje - Filijala Novi Sad određena je porodična penzija u iznosu od 9.417,87 dinara, na osnovu navršenog penzijskog staža preminulog oca koji je imao 7 godina, 9 meseci i 24 dana penzijskog osiguranja. Međutim, istim rešenjem kojim je maloletnoj P. M. određena porodična penzija na osnovu penzijskog staža koji je imao njen pokojni otac, obustavljena joj je jedna trećina penzije u korist računa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok se ne namire neuplaćeni doprinosi od 2000. do 2004. godine, koje je njen otac trebalo da plati, u iznosu od 438.328,08 dinara.

Njena majka J.A. uputila je žalbu na privremeno rešenje Fonda PIO, ističući da njena ćerka ne želi veću penziju od one koja joj je na osnovu penzijskog staža pokojnog oca određena i da samim tim ne može na sebe preuzeti njegove neizmirene obaveze.

 - Moja ćerka bi narednih deset godina trebalo da isplaćuje dug od 438.328,08 dinara, za koliko se duži njen pokojni otac, zbog toga što je potpisao sporazum o Fondu PIO da će sam sebi uplaćivati doprinos za penziju, a nije to učinio. Mi ne tražimo više od ovih 9.417,87 dinara koliko joj je određeno na ime porodične penzije i ne shvatamo zašto bi ona plaćala narednu deceniju nešto što kasnije, zbog godina života, neće moći da koristi. Zbog toga smo i uložili žalbu, ali je ona odbijena – kaže J.A.

Zamenik direktora Pokrajinskog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Čedomir Francuski navodi da je sve urađeno po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), dodajući da je reč o privremenom rešenju o pravu na porodičnu penziju i utvrđivanju duga, kao i da rešenje o odbijanju žalbe na privremeno rešenje još uvek nije pravosnažno, odnosno da se protiv njega može pokrenuti upravni spor.

- Pokojni otac deteta, iza koga je ostvareno pravo na porodičnu penziju, nije platio doprinos za PIO za period obaveznog osiguranja od 1. juna 2000. do 31. marta 2004. U takvoj situaciji, naplata dugovanja doprinosa realizuje se primenom člana 120. Zakona, obustavljanjem trećine mesečnog iznosa penzije do namirenja duga. Pri tome, izjava o odustanku od neplaćenog staža osiguranja za navedeni period nema nikakav značaj. Napominjemo da privremeno rešenje o pravu na porodičnu penziju i utvrđivanju duga, kao i rešenje o odbijanju žalbe na to privremeno rešenje nisu još uvek pravosnažni, odnosno da se protiv rešenja o odbijanju žalbe može pokrenuti upravni spor – ističe Francuski.

 Majka kaže da se te četiri godine koje je on trebalo da plati, ne nalaze u penzijskoj osnovici na osnovu koje joj je izračunata porodična penzija.

 - Ona dobija porodičnu penziju na osnovu upisanog očevog staža koji iznosi sedam godina, 9 meseci i 24 dana. Dakle, te četiri godine za utvrđivanje iznosa porodične penzije ništa ne znače, već bi značile tek za deset godina, a veliko je pitanje da li će ona tada koristiti porodičnu penziju. Na kraju krajeva, iznos koji treba da vrati od 438.328,08 dinara je daleko veći od onoga što bi ona, eventualno, mogla da dobija godinu dana, jer joj nakon toga ne pripada porodična penzija – zaključuje J.A.

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014)

Član 120

Osiguranik koji sam plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, ako nisu uplaćeni svi dospeli iznosi doprinosa, prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruje i koristi srazmerno periodima osiguranja za koje su uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Fond će izvršiti obustavu 1/3 mesečnog iznosa penzije utvrđene u stavu 1. ovog člana, sve dok se na taj ili drugi način ne namire neuplaćeni dospeli iznosi doprinosa.

Po namirenju neuplaćenih dospelih iznosa doprinosa, osiguranik iz stava 1. ovog člana ostvaruje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja na osnovu ukupnog staža počev od dana sticanja prava iz stava 1. ovog člana.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, Lj. Malešević, 21.12.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija