Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Od 1. januara 2018. godine žene će moći u penziju sa 62 godine i 15 godina staža. Za muškarce ostaje nepromenjeno - 65 godina i 15 godina staža. Uslov za odlazak u prevremenu starosnu penziju za žene se podiže na 56 godina i četiri meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok je za muškarce potrebno 57 godina i 40 godina staža


Od 1. januara 2018. godine pooštravaju se uslovi za odlazak žena u penziju, ali i za odlazak u prevremenu starosnu penziju oba pola. U penziju žene će moći to da učine sa 62 godine i 15 godina staža, šest meseci više nego što je sada. Za muškarce ostaje nepromenjeno - 65 godina i 15 godina staža.

Uslov za odlazak u prevremenu starosnu penziju za pripadnice ženskog pola podiže se na 56 godina i četiri meseca života i 38 godina staža osiguranja, dok za pripadnike muškog pola u 2018. godini će biti potrebno 57 godina i 40 godina staža.

- U slučaju prevremene starosne penzije, ona se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje pravna na starosnu penziju - kažu u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Godine života kao uslov za osiguranike žene će se uvećavati do 2032. godine kada će kriterijumi za žene i muškarce biti izjednačeni - 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Uslovi za prevremenu starosnu penziju, kako ističu u Fondu PIO se podižu do 2024. godine, kada će takođe biti izjednačeni za žene i muškarce - 60 godina života i 40 godina staža osiguranja.

TABELA 1.

USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU ZA MUŠKARCE I ŽENE

Godina odlaska u penziju

Godine života muškarac

Staž osiguranja muškarac

Godine života žene

Staž osiguranja žene

2017.

65

15

61 god 6m

15

2018.

65

15

62 godine

15

2019.

65

15

62 god 6m

15

2020.

65

15

63 godine

15

2021.

65

15

63 god 2m

15

2022.

65

15

63 god 4m

15

2023.

65

15

63 god 6m

15

2024.

65

15

63 god 8m

15

2025.

65

15

63 god 10m

15

2026.

65

15

64 godine

15

2027.

65

15

64 god 2 m

15

2028.

65

15

64 god 4m

15

2029.

65

15

64 god 6m

15

2030.

65

15

64 god 8 m

15

2031.

65

15

64 god 10 m

15

2032.

65

15

65 godina

15

TABELA 2.

USLOVI ZA ODLAZAK U PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA MUŠKARCE I ŽENE

Godina odlaska u prev. penziju

Godine života muškarci

Staž osiguranja muškarci

Godine života žene

Staž osiguranja žene

2017.

56 god 4m

40

55 god 8m

37 god 6m

2018.

57 godina

40

56 god 4m

38 godina

2019.

57 god 8m

40

57 godina

38 god 6m

2020.

58 god 4m

40

57 god 8m

39 godina

2021.

59 godina

40

58 god 4m

39 god 4 m

2022.

59 god 6m

40

59 godina

39 god 8 m

2023.

60 godina

40

59 god i 6m

40 godina

2024.

60 godina

40

60 godina

40 godina

Izvor: Vebsajt Blic, Danijela Nišavić, 20.11.2017.
Naslov: Redakcija