Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Agencija predlaže izmenu odredaba koje se odnose na položaj zaposlenih u Agenciji, da se funkcionerima, koji su po starom zakonu dobili saglasnost za obavljanje više funkcija, omogući rok od šest meseci kako bi se opredelili na kojoj funkciji ostaju, te da se produži rok za zastarevanje prekršaja sa jedne na pet godina


Načelno smo zadovoljni Nacrtom zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, ali je neophodno ispraviti nekoliko stvari koje mogu da naprave "probleme" u praksi, rekla je direktorka te Agencije Tatjana Babić.

Babić je navela da bi trebalo izmeniti odredbe koje se odnose na položaj zaposlenih u Agenciji.

"Nacrtom zakona se položaj zaposlenih otežava tako što se uvode velike obaveze i odgovornosti, bez dodatnih prava u odnosu na ostale državne službenike", rekla je Babić.

Ona je pojasnila da bi zaposleni imali sve obaveze kao javni funkcioneri, a u slučaju povrede zakona nosili bi mnogo teže posledice.

Kako kaže, odredbe zakona koje se odnose na definisanje nagomilavanja funkcija stavljaju funkcionere u neravnopravan položaj.

Babić je ukazala na činjenicu da je Agencija predložila da se funkcionerima, koji su po starom zakonu dobili saglasnost za obavljanje više funkcija, omogući rok od šest meseci kako bi se opredelili na kojoj funkciji ostaju.

"Iz Nacrta zakona izostala je ta odredba, što znači da će određeni broj funkcionera moći da nastavi da obavlja više funkcija", rekla je Babić.

Ona je dodala da se na taj način obesmišljava odredba o zabrani gomilanja funkcija.

Agencija je predložila i da se produži rok za zastarevanje prekršaja jer se, kako kaže, pokazalo da je rok od godinu dana neodgovarajući, pa su predložili da on bude pet godina.

Babić je podsetila i da je javna rasprava o Nacrtu zakona formalno završena 15. novembra 2016. godine, a da nije organizovan nijedan okrugli sto.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 21.11.2016.
Naslov: Redakcija