Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU: Zakonom stvoren pravni okvir za dalje podsticanje društveno odgovornog poslovanja, a da se pritom vodi računa o socijalnoj i radnoj inkluziji pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenju njihovih potreba


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije i Savet za socijalno preduzetništvo organizovali su donatorsku konferenciju posvećenu daljoj afirmaciji socijalnog preduzetništva u zemlji.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica pomenutog saveta Darija Kisić istakla je tom prilikom da su Zakonom o socijalnom preduzetništvu("Sl. glasnik RS", br. 14/2022), koji je usvojen u februaru, postavljeni temelji za dalji razvoj socijalnog preduzetništva i da je sledeći važan korak donošenje Programa razvoja socijalnog preduzetništva.

Srbija je donela ovaj Zakon prepoznajući značaj sektora socijalnog preduzetništva i njegov potencijal za dalji napredak društva u celini, objasnila je ona i dodala da je tim Zakonom stvoren pravni okvir za dalje podsticanje društveno odgovornog poslovanja, a da se pritom vodi računa o socijalnoj i radnoj inkluziji pripadnika društveno osetljivih grupa i zadovoljenju njihovih potreba.

Ministarka je ukazala na značaj socijalne ekonomije i socijalnog preduzetništva kao kategorije od opšteg društvenog interesa, kao i daljeg snaženja socijalnog preduzetništva i svih aktera u ovoj oblasti.

Prema njenim rečima, socijalna ekonomija predstavlja važan deo ekonomije, čiji je prevashodni cilj ostvarivanje koristi za širu društvenu zajednicu i društveno osetljive grupe, a ne sticanje dobiti.

Neki od najvećih izazova sa kojim se suočava sektor socijalnog preduzetništva su pristup finansijama i tržištu, kao i nedovoljna informisanost i vidljivost sektora, objasnila je ona i dodala da je donatorska konferencija jedan od načina na koji se socijalno preduzetništvo može približiti široj društvenoj zajednici.

Potrebno je dalje razvijati oblast socijalnog preduzetništva, planiranjem mera i sredstava potrebnih za realizaciju postavljenih ciljeva. U tom smislu, potreban je proaktivni pristup, a to znači pružanje snažne podrške u daljoj izgradnji socijalnog preduzetništva, ukazala je Kisić.

Na donatorskoj konferenciji učestvovali su i predstavnici USAID-a, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, predstavnici ambasada, banaka i nevladinih organizacija, a svoj rad predstavila su četiri socijalna preduzeća.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Vlade, 19.09.2022.
Naslov: Redakcija