Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O INSPEKCIJSKOM NADZORU: Od početka primene Zakona broj novoregistrovanih preduzeća u Srbiji je veći za 20 odsto, dok se broj odjavljenih preduzetnika smanjio za 28 odsto


Korekcija koeficijenata za rad inspektora na terenu, omogućila bi povećanje plata i do 20 odsto, jer inspekcije su bitne za reforme koje se sprovode i za borbu protiv sive ekonomije. O tome sam razgovarao sa ministrom finansija Dušanom Vujovićem i u Vladi, gde se planira budžet, postoji razumevanje za položaj inspektora, odnosno ozbiljno se razmatra ova korekcija i mogu da potvrdim da je ona gotovo izvesna, ukazao je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Za poslednje dve godine otkad se primenjuje Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 36/2015 - dalje: Zakon), broj novoregistrovanih preduzeća u Srbiji je veći za 20 odsto u odnosu na period pre njegove primene. S druge strane, smanjio se broj odjavljenih preduzetnika za 28 odsto, a novoprijavljenih je više za oko sedam procenata. Od početka primene propisa, republičke inspekcije su imale čak 557.101 kontrolu i tom prilikom utvrdile postojanje 9.151 preduzetnika bez papira, dok su tokom ove godine u 238.422 nadzora pronađeno 2.180 firmi u sivoj zoni.

Ovo su samo neki od rezultata inspekcije u poslednje dve godine koji govore u prilog činjenici da su osnove ovog sistema dobro postavljene i da inspekcijske službe mnogo bolje funkcionišu. Zakon koji je donet uveo je red i organizaciju u rad službi, bolje su umreženi, njihov rad je transparentniji, a njihova uloga nije više kažnjavanje po svaku cenu, već je sada i savetodavna, što je veoma značajno za naše privrednike.

Ružić naglašava da je ono na čemu insistira - razgovor sa svima koji mogu da pomognu da se bolje sagledaju i sprovedu reforme inspekcijskih službi.

- Položaj zaposlenih u ovim službama nije na zadovoljavajućem nivou. Javnost mora da zna u kojim uslovima oni rade, kako im je na terenu po raznim vremenskim uslovima i sa građanima koji često nisu dobronamerni prema njima. Čuo sam i da se dešavalo da budu i pretučeni, da puste pse na njih i slično - kaže Ružić.

Jedan od ozbiljnijih problema je i starost inspektora u Srbiji koja je sada 54 godine, dok je u sanitarnoj čak 57. S druge strane, novi Zakon je pred njih postavio novi pristup gde pored nadzora, sada imaju i preventivno-edukativnu ulogu, moraju neprestano da rade i na analitičkim poslovima izrade i stalnog unapređenja analize rizika, planiranja višegodišnjih i jednogodišnjih planova nadzora, kao i izveštavanja i objavljivanja celog seta dokumenata koji sada moraju biti javni.

Privrednici u Srbiji stalno su se žalili da, od 12 meseci u godini, sa inspektorima provedu 11, jer ih skoro svakodnevno posećuju razne inspekcije. Sada ove službe razmenjuju rezultate nadzora i ne duplira se posao, a broj poseta se značajno smanjuje. Tako su privrednici sa čistom istorijom u poštovanju zakona srazmerno manje kontrolisani, odnosno nadzori prema njima rade se u dužim intervalima ili oni sami sprovedu samoproveru (samoinspekciju) i izveštaj o tome dostave inspekciji.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 20.09.2017.
Naslov: Redakcija