Zastava Bosne i Hercegovine

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI: Dostupni Novi obrasci koji se odnose na investiciona društva, organizatore tržišta i robne berze


Komisija za hartije od vrednosti, kao nezavisno regulatorno telo, sa misijom održavanja integriteta, transparentnosti i stabilnosti tržišta kapitala Republike Srbije, obaveštava javnost i učesnike na tržištu o razvojima u regulatornom okruženju.

U cilju unapređenja praćenja i kontrole aktivnosti organizatora tržišta, investicionih društava i ostalih učesnika, Komisija za hartije od vrednosti je sačinila nove obrasce koji se odnose na investiciona društva, organizatore tržišta i robne berze, a koji će služiti kao ključni alati za prikupljanje relevantnih informacija u odgovarajućim postupcima.

Ovi obrasci predstavljaju važan korak ka postizanju veće transparentnosti, brzine procesa, pristupačnosti i efikasnosti Komisije za hartije od vrednosti. Učesnici na tržištu će koristiti ove obrasce kako bi dostavili sve potrebne podatke prilikom podnošenja zahteva ili dostavljanja izveštaja ili obaveštenja. Ovi podaci će omogućiti Komisiji za hartije od vrednosti efikasnije prikupljanje ključnih informacija od organizatora tržišta, investicionih društava i drugih aktera.

Svi zainteresovani subjekti mogu pristupiti novim obrascima na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti, u odeljku posvećenom obrascima i regulativama. Takođe, u toku je izrada i preostalih obrazaca koji će dodatno obuhvatiti različite aspekte delovanja tržišnih subjekata.


Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 18.08.2023.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija