Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG UREDBE O KAPITALNIM PROJEKTIMA: Rok za sugestije 24. avgust 2023. godine


Ministarstvo finansija obaveštava javnost da je u postupku izrada Predloga uredbe o kapitalnim projektima (u daljem tekstu: Predlog uredbe).

U postupku pripreme Predloga uredbe, Ministarstvo finansija sprovodi konsultacije.

Osnovne informacije: Predlogom uredbe bi trebalo da se bliže se urede sadržina, način pripreme, ocene, procene spremnosti i odabira kapitalnih projekata, praćenje realizacije, izveštavanje o učinku i vrednovanje svih pozitivnih i negativnih efekata kapitalnih projekata, a u cilju delotvornog i efikasnog upravljanja javnim sredstvima

Ministarstvo finansija poziva predstavnike organa i organizacija, pravosudnih organa, međunarodnih organizacija, udruženja građana i druge predstavnike civilnog društva, stručne javnosti, kao i profesore, akademike, naučnike i druga zainteresovana lica da do 24. avgusta 2023. godine dostave svoje eventualne predloge, komentare i sugestije imajući u vidu osnovne informacije, kao i dosadašnju primenu Uredbe o upravljanju kapitalnim projektima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2019 i 139/2022).

Predlozi, komentari i sugestije se mogu dostaviti putem elektronske pošte na sledeću adresu: opkp@mfin.gov.rs


Izvor: Vebsajt Ministarstvo finansija, 17.08.2023.
Naslov: Redakcija