Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O INFORMACIONOJ BEZBEDNOSTI: U Beogradu održan okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona


U petak, 18. avgusta, s početkom u 10 časova, u Svečanoj sali Gradske opštine Stari grad u Beogradu Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije je održalo tzv. okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrt zakona o informacionoj bezbednosti u Beogradu.

Novine u oblasti informacione bezbednosti je predstavio Milan Vojvodić, ispred nadležnog ministarstva, a učesnici (njih oko 80) su mogli da saznaju da je Ministarstvo radilo na izmeni postojećeg zakona, ali da se zbog velikog broja članova koji se menjaju, kao adekvatno rešenje pokazalo usvajanje novog zakona. Usvajanjem novog zakona se postiže, pre svega, usaglašavanje sa EU zakonodavstvom u pogledu novousvojenih direktiva: NIS2 i Cybersecurity Act, kao i u pogledu primene inoviranog standarda ISO 27000. Dalje, novi Zakon predviđa osnivanje Kancelarije za informacionu bezbednost, ali saznajemo da osnivanje Kancelarije neće biti kratkom roku, te da će dosadašnji organi (Nacionalni CERT i RATEL) nastaviti sa vršenjem svojih nadležnosti. Kancelarija donosi metodologiju na osnovu kojeg će se izrađivati akti o proceni rizika. Naime, novina je i da će svaki operator IKT sistema od posebnog značaja imati obavezu donošenja akta o proceni rizika, kao i akta o bezbednosti IKT sistema. Novinu predstavlja i nova klasifikacija operatora od posebnog značaja, a u skladu sa tim propisane su i drugačije obaveze u zavisnosti od grupe kojoj jedan operator pripada, te će nakon početka primene zakona operatori biti razvrstani ili kao prioritetni ili kao važni. Međutim, i nakon početka primene novog zakona primenjivaće se ranije doneti podzakonski akti, sve do donošenja novih čije donošenje bi trebalo da usledi nakon usvajanja zakona. Najavljuje se usvajanje novog zakona do kraja ove godine.


Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 21.08.2023.