Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA U SEPTEMBRU NA VLADI: Regulisanje uglavnom oblika investiranja koji nisu već definisani Zakonom o investicionim fondovima - private equity, venture capital fond, fond za ulaganje u nekretnine, fond fondova...


Nacrt Zakona o alternativnim investicionim fondovima (AIF) trebalo bi u septembru da se nađe na dnevnom redu Vlade Srbije, a u Ministarstvu finansija kažu da bi taj propis trebalo da pruži veći stepen sigurnosti potencijalnim investitorima iz inostranstva, ali i domaćim ulagačima. I poslovna zajednica smatra da će ovakav zakon proširiti mogućnosti za ulaganje i kruženje kapitala, što je "uvek dobro za sistem". 

Iz ministarstva su nedavno medijima saopštili da je jedan od najvažnijih ciljeva Zakona o alternativnim investicionim fondovima da se obezbedi isti stepen zaštite potencijalnih investitora koji imaju u EU, što bi doprinelo većem poverenju i sigurnosti ulaganja. Taj propis trebalo bi detaljnije da uredi uslove za rad društava za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, kao i za osnivanje ili organizovanje ovih fondova, a oni se odnose na izdavanje dozvole, minimalni kapital, uslove poslovanja, upravljanje likvidnošću, upravljanje rizicima, organizacione zahteve, politiku nagrađivanja, transparentnost, pouzdano i objektivno vrednovanje imovine.

"Ovaj zakon je tema poslovne zajednice već više od dve godine, tako da se nadamo da će što pre ući u skupštinsku proceduru i da će do kraja 2019. konačno biti donet. U procesu kreiranja nacrta zakona imali smo dosta prostora da damo komentare i sugestije, a imali smo prilike da o njemu pričamo i sa drugim poslovnim udruženjima u zemlji", kaže u razgovoru za "Blic Biznis" Zoja Kukić iz Inicijative Digitalna Srbija, uz napomenu da se glavna sugestija tiče fondova rizičnog kapitala koji su izuzetno važni za finansiranje startapa.

Ona ne očekuje da će uvođenje zakona samo po sebi razviti ovu oblast, ali smatra da je neophodno kreirati podsticaje kako bi se investitori ohrabrili na ovaj tip ulaganja po uzoru na razvijene sisteme.

"Nacrt Zakona sa kojim je javnost upoznata uređuje širok spektar alternativnih investicionih fondova, kao što su private equity, venture capital fond, fond za ulaganje u nekretnine, fond fondova, specijalizovani alternativni izvori finansiranja, evropski fond preduzetničkog kapitala, evropski fond socijalnog preduzetništva i slično. Reguliše uglavnom one oblike koji nisu već definisani postojećim Zakonom o investicionim fondovima ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 51/2009, 31/2011 i 115/2014), ali zahteva i pojedine njegove izmene", objašnjava naša sagovornica. 

Zoja Kukić kaže da se veliki deo zakona i pratećeg paketa bavi aspektima koji startap ekosistemu nisu od presudnog značaja, a odnose se na regulaciju real-estate fondova i prilagođavanje pravila za ulaganja penzionih fondova i fondova osiguravajućih društava (sa idejom da im se omogući ulaganje i u AIF).

"Ukoliko bude usvojen, ovakav zakon će proširiti mogućnosti za ulaganje i kruženje kapitala, što je uvek dobro za sistem. Raznolikost će svakako koristiti pojedincima i kompanijama koji bi bile na strani investitora. Kada govorimo o startapima i malim i srednjim preduzećima, otvara im nove mogućnosti za prikupljanje kapitala", navodi Zoja.

Na pitanje da li možemo očekivati dolazak stranih fondova rizičnog kapitala, kada ova oblast bude regulisana, sagovornica "Blic Biznisa" kaže da, s obzirom na to da kasnimo sa uređenjem ove oblasti, poslovna zajednica na donošenje Zakona o alternativnim investicionim fondovima gleda pre svega kao na uklanjanje jednog negativnog signala.

"Sada treba da radimo na privlačenju fondova i građenju pozitivnog ekosistema koji će im omogućiti da ulaganjem u našoj zemlji uvećaju svoj kapital. Za nas je to svakako dobro", ističe.

U Ministarstvu finansija kažu da su fondovi preduzetničkog kapitala i fondovi privatnog kapitala jedan od efikasnih načina finansiranja mikro, malih i srednjih preduzeća, ali da oni nisu zastupljeni u Srbiji u meri koja bi zadovoljila potrebe tržišta.

Zanimljivo je da ovaj zakon otvara mogućnost za crowdinvesting, odnosno kolektivno ulaganje, koje je sve značajniji način prikupljanja finansija na svetskom nivou.

"U ovom zakonu otvara se mogućnost za crowdinvesting – grupno finansiranje kroz koje veći broj investitora ulaže manje sume novca. Domaći startapi su do sada na ovaj način prikupili više od 2 miliona evra, ali tek nakon što su se registrovali u nekim drugim zemljama", ističe Zoja Kukić.

Ona ocenjuje da je crowdinvesting dobar jer, osim što diversifikuje mogućnosti za prikupljanje sredstava za same startape, gradi kulturu ulaganja time što omogućava pojedincima da se uključe u ekosistem iako još uvek nisu dostigli nivo prihoda da ulažu samostalno kao poslovni anđeli.

"Međutim, da bi crowdinvesting zapravo bio omogućen, neophodno je izmeniti i druge zakone, kao što je Zakon o privrednim društvima, kako bi se omogućili vlasnički instrumenti za investitore i Zakon o deviznom poslovanju, kako bi domaći startapi mogli da prikupljaju novac od stranih investitora, bilo kroz strane (i mnogo popularnije) ili kroz domaće platforme", zaključuje sagovornica "Blic Biznisa".

Pogledajte poslovni skup godine: Paragraf Biznis Forum 2019

Izvor: Vebsajt Blic, 21.08.2019.
Naslov: Redakcija