Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Minimalna cena rada po radnom času biće utvrđena do 15. septembra 2018. godine


Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i ministar finansija Siniša Mali započeli su razgovore o minimalnoj ceni rada, koja bi trebalo da bude određena u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017) najkasnije do 15. septembra 2018. godine.

Ovaj sastanak je početak dogovora o predlogu minimalne cene rada koji će Vlada Republike Srbije predstaviti Socijalno - ekonomskom savetu na sledećoj sednici.

Dvojica ministara su posle današnjeg sastanka izjavili da veruju da će do 15. septembra postići konsenzus sve tri strane, saopšteno je iz Ministarstva za rad.

ZAKON O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017)

Član 112

Minimalna cena rada utvrđuje se odlukom socijalno-ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije (u daljem tekstu: Socijalno-ekonomski savet).

Ako Socijalno-ekonomski savet ne donese odluku u roku od 15 dana od dana početka pregovora, odluku o visini minimalne cene rada donosi Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Vlada) u narednom roku od 15 dana. 

Pri utvrđivanju minimalne cene rada polazi se naročito od: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Odluka o utvrđivanju minimalne cene rada sadrži obrazloženje koje odražava sve elemente iz stava 3. ovog člana.

Ako dođe do značajne promene nekog od elemenata iz stava 3. ovog člana, Socijalno-ekonomski savet je obavezan da razmotri obrazloženu inicijativu jednog od učesnika Socijalno-ekonomskog saveta za otpočinjanje pregovora za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Minimalna cena rada utvrđuje se po radnom času bez poreza i doprinosa, za kalendarsku godinu, najkasnije do 15. septembra tekuće godine, a primenjuje se od 1. januara naredne godine.

Minimalna cena rada ne može se utvrditi u nižem iznosu od minimalne cene rada utvrđene za prethodnu godinu.

Izvor: Vebsajt Blic, 20.08.2018.
Naslov: Redakcija