Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA "PODRŠKA SUDSTVU U SRBIJI U PRIMENI EVROPSKE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA": Ujednačavanje sudske prakse u Republici Srbiji i ujednačavanje sudske prakse sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava, zaključeni su sporazumi između apelacionih sudova, kojima su definisane obaveze, metodologija i način ujednačavanja sudske prakse


Savet Evrope organizovao je, 17. jula 2015. godine u Beogradu, završnu konferenciju projekta "Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima".

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, rekao je, da je projekat ostvario ciljeve - unapređenje kapaciteta sudija i pomoćnika u cilju osiguranja dosledne primene Evropske konvencije o ljudskim pravima i usklađivanje prakse apelacionih sudova posredstvom dosledne primene jurisprudencije Evropskog suda za ljudska prava.

Govoreći o saradnji Vrhovnog kasacionog suda i Saveta Evrope, predsednik Milojević je ukazao, na aktivnosti Vrhovnog kasacionog suda u cilju ujednačavanja sudske prakse u Republici Srbiji i ujednačavanja sudske prakse sa sudskom praksom Evropskog suda za ljudska prava: zaključeni su sporazumi između apelacionih sudova, kojima su definisane obaveze, metodologija i način ujednačavanja sudske prakse, održano je više sastanaka i konferencija na kojima su rešena mnogobrojna sporna pitanja i prepoznata potreba i neminovnost prihvatanja presuda Evropskog suda za ljudska prava i njihova direktna implementacija u odluke Republike Srbije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, je naglasio, da se u Srbiji mora nastaviti sa daljom implementacijom projekta, jer je projekat bio "snažan podsticaj usmeren na rešavanje problema neujednačene sudske prakse".

Projekat "Podrška sudstvu u Srbiji u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima", koji je započeo u septembru 2013. godine, doprineo je smanjenju broja predmeta iz Srbije podnetih Evropskom sudu za ljudska prava, kao i doslednoj i usaglašenoj primeni evropskih standarda u oblasti ljudskih prava od strane sudstva u Srbiji.

Projekat finansira Kraljevina Norveška.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 21.07.2015.