Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT IZVEŠTAJA O SRBIJI: Pozitivni rezultati ekonomskih reformi, budžetske konsolidacije, politike regionalne saradnje i pomirenja. Mnogo posla ostaje u oblasti vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, borbe protiv korupcije i reforme javne uprave


Srbija je na putu ka EU i u poslednjih 12 meseci preduzela je važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima, poručio je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Makalister predstavljajući nacrt svog izveštaja o Srbiji poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

Izvestilac za Srbiju i predsedavajući Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta u prvom predstavljanju nacrta svog izveštaja o Srbiji kaže da izveštaj ima pet ključnih poruka.

Kao prvu, Makalister je naveo dalji napredak zemlje u oblasti razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, obezbeđivanje ekonomskog rasta i očuvanje makroekonomske i monetarne stabilnosti.

"Pristupanje EU zavisi od učinaka koji se ogledaju u usvajanju i punoj primeni neophodnih reformi. Pristupanje Unije nisu datumi, već rezultati i iskreno se nadam da će Srbija nastaviti put ka članstvu i u narednim mesecima", kaže Makalister.

Kao drugu ključnu poruku Dejvid Makalister navodi da je vladavina prava u srcu pristupnih pregovora i da je napredak u toj oblasti neophodan za približavanje Srbije EU.

"Iako Beograd pokazuje jasnu opredeljenost da reši neka od pitanja, važno je da se pojačaju napori, posebno radi obezbeđenja nezavisnosti pravosuđa i celokupnog pravosudnog sistema, i da se bezuslovno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala", kaže Makalister.

Medijske slobode moraju da budu garantovane i u narednoj godini situacija u medijima u Srbiji mora se popraviti, treća je poruka Dejvida Makalistera.

"Svi se slažemo u ovom odboru da je sloboda medija u srcu demokratije. Ona se ne može postići samo usvajanjem zakona, već i stvaranjem pozitivne atmosfere za medije", podvlači Makalister.

"Formiranje ZSO je prioritet"

U svojoj četvrtoj poruci izvestilac za Srbiju konstatuje da država nastavlja angažman na normalizaciji odnosa sa Kosovom i da na inicijativu predsednika vodi unutrašnji dijalog.

"I Kosovo i Srbija treba sada da rade na punoj implementaciji svih već postignutih sporazuma i to u dobroj veri i na vreme. Formiranje Asocijacije/Zajednice srpskih opština je prioritet, a mora se rešiti i pitanje energetike između dve strane", navodi izvestilac.

Petu poruku Makalister je uputio srpskom parlamentu i pozvao na efikasan nadzor izvršne vlasti u zemlji.

Naglasio je da se transparentnost, sveobuhvatnost i kvalitet zakonodavnih procesa mora povećati, a korišćenje hitnih procedura smanjiti.

"Narodna skupština mora aktivno da preuzme svoju ulogu u raspravi i nadzoru zakona", zaključio je Dejvid Makalister.

Pozvao je Srbiju da ne odlaže rad na obavezi postepenog usklađivanja spoljne i bezbednosne politike sa politikom EU.

Poslanici AFETA do 30. avgusta mogu da podnose amandmane na nacrt izveštaja o Srbiji.

Nacrt bi trebalo da bude usvojen na sednici Spoljnopolitičkog odbora u oktobru, a Evropski parlament bi u novembru trebalo da glasa i usvoji izveštaj o Srbiji.

Izvor: Vebsajt RTS, Dušan Gajić, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija