Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POGLAVLJE 29: Prema ocenama Evropske komisije oblast Carinske unije predstavlja jedno od najuređenijih poglavlja sa aspekta primene EU zakonodavstva


Na VI međuvladinoj konferenciji između Srbije i EU održanoj 20. juna 2017. godine u Luksemburgu, Republika Srbija je otvorila još dva pregovaračka poglavlja: Poglavlje 29 – "Carinska unija" i Poglavlje 7- "Intelektualna svojina".

Pregovaračko poglavlje 29 – "Carinska unija", odnosi se na oblast carine (propisi i carinska služba) i prema svim dosadašnjim ocenama Evropske komisije predstavlja jedno od najuređenijih poglavlja sa aspekta primene EU zakonodavstva.

Carinski propisi u Republici Srbiji su već u velikoj meri usaglašeni sa propisima EU. Propisi obuhvaćeni Poglavljem 29 su u Republici Srbiji pretežno u nadležnosti Ministarstva finansija, ali i u nadležnosti Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo zdravlja. Sa druge strane, Poglavlje 29 obuhvata oko 2500 propisa EU različitog nivoa (uglavnom uredbe i direktive), koji su u najvećem broju slučajeva direktno obavezujuće za sve zemlje članice.

 

Eksplanatorni skrining za Poglavlje 29 je održan 26. i 27. marta 2014. godine, a bilateralni skrining 3. i 4. juna 2014. godine. Izveštaj sa skrininga za Poglavlje 29 je dostavljen Republici Srbiji početkom 2016. godine, a zvaničan poziv za dostavljanje Pregovaračke pozicije je upućen od strane Evropske komisije 25. februara 2016. Pregovaračka pozicija za PG 29 uručena je Evropskoj komisiji 25. januara 2017. godine.

U narednom periodu Republiku Srbiju očekuju intenzivne zakonodavne aktivnosti u Poglavlju 29 i kontinuirana modernizacija i unapređenje carinske službe, čime će se omogućiti puna implementacija propisa i ubrzanje trgovine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 21.06.2017.