Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EU OČEKUJE DA SRBIJA USVOJI ZAKON O FINANSIRANJU VOJVODINE: Usvajanje ovog Zakona je ustavna obaveza Srbije


Portparolka Evropske komisije (EK), Maja Kocijančić, ocenila je da je važno da se usvoji Zakon o finansiranju Vojvodine, što je i obaveza Srbije u skladu sa Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006).

Kocijančić je navela i da je potrebno da postoji bliska saradnja sa republičkom Vladom kada je reč o implementaciji zakona koji se tiču nižih nivoa vlasti i njihovog finansiranja.

"Evropska komisija prepoznaje da je Srbija poboljšala javne konsultacije o pitanjima koja su u vezi sa pridruživanjem EU. Ipak, niži nivoi vlasti bi trebalo da budu više uključeni u konsultacije o novom zakonodavstvu koje ima lokalni uticaj na njih", navela je portparolka EK.

Kocijančić je istakla i da je nivo decentralizacije suverena stvar zemlje kandidata za članstvo.

"Efikasno sprovođenje politika i usluga prema građanima može biti sprovedeno samo uz snažnu posvećenost i slaganje nadležnosti sa resursima na nižim nivoima vlasti", dodala je portparolka EK.

Zakon o finansiranju Vojvodine predviđen je Ustavom, a krajnji rok za donošenje tog zakonskog akta istekao je krajem 2008. godine. Uprkos najavama resornih ministara u nekoliko mandata, Nacrt zakona o finansiranju Vojvodine nikada se nije našao na dnevnom redu, a svoje pravo predlaganja zakonskih rešenja nije iskoristila ni Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt RTV, Maja Živanović, 21.06.2016.
Naslov: Redakcija