Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Odluka Ustavnog suda kojom je proglasio neustavnim Zakon o okupljanju građana, biće objavljena 9. Oktobra 2015. godine


Ukoliko do jeseni ne bude usvojen novi propis koji reguliše okupljanje građana, organizatori skupova neće imati kome da se obrate, niti će se znati ko je nadležan za zabranu rizičnih protesta.

Ustavni sud je na 9. sednici, održanoj 9. aprila 2015. godine proglasio neustavnim Zakon o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93 i 48/94, "Sl. list SRJ", br. 21/2001 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon), koji uređuje održavanje javnih skupova. Sud je, u smislu člana 58. stav 4. Zakona o ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US i 40/2015 - dr. zakon), odložio objavljivanje ove Odluke za šest meseci od dana njenog donošenja, a rok ističe 9. oktobra 2015. godine.

Prethodno je zamerke na zakon iznela i Venecijanska komisija, koja je istakla da su ogranizatorima nametnuti veliki troškovi, da spontana okupljanja nisu precizirana, a da su odredbe o zabrani skupa široko definisane.

Po svemu sudeći opštine više neće imati pravo da samostalno određuju koji je prostor pogodan za skup, a biće i predviđena procedura kome da se organizator žali ako se zabrani skup.

MUP sprema novi propis, a pominje se da bi on mogao biti deo paketa koji u okviru reforme političkog sistema sprema Akciona grupa za reformu političkog sistema Narodne skupštine.

Odredbe sadašnjeg propisa:

* Opštine određuju gde skupovi mogu da se održe.

* Organizatori plaćaju komunalne i troškove izmene saobraćaja (lokalne samouprave određuju iznos).

* Obaveštenje o zabrani skupa stiže najkasnije 12 sati pred zakazan početak, a žalba organizatora ne odlaže ovu odluku

* Uopštena obrazloženja zbog kojih skup može biti zabranjen.

* Skupljanje dokumentacije za miting može da traje mesecima.

Izvor: Vebsajt Novosti, 18.06.2015.