Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Rok za isplatu akontacije obeštećenja pomeren na 2021. godinu


Poslednjim izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - odluka US i 95/2018 - dalje: Zakon) pomeren je rok za isplatu akontacije obeštećenja na 2021. godinu, a mislim da će to biti poslednje odlaganje koje se odnosi na obeštećenja u novcu, kaže direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić.

On je objasnio da je do pomeranja datuma došlo jer je naturalna restitucija još u toku, ali je najavio da će za naredne dve do dve i po godine svi zahtevi za vraćanje imovine u naturi biti rešeni, čime će svi oblici obeštećenja biti okončani.

Sekulić kaže da će tako nakon više odlaganja početi isplata novčanog obeštećenja u procesu restitucije, u slučajevima u kojima nije bilo moguće vraćanje imovine u naturi.

Sekulić napominje da ne postoji opasnost da imovina koja je mogla da bude vraćena u naturi u međuvremenu bude prodata i da tako vlasnici ili njihovi naslednici budu oštećeni, jer, tvrdi, Zakon to ne dozvoljava.

"Svako raspolaganje imovinom koja je predmet restitucije je ništavno. Ko to uradi, ozbiljno krši Zakon. Pre svake prodaje i namere da se proda neka imovina postoji obaveza države, lokalne samouprave i Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, da od Agencije traže informaciju o tome da li je određena imovina predmet restitucije i mi imamo obavezu da na takav upit odgovorimo", objašnjava.

Onaj ko bi usudio da ipak proda takvu imovinu, dodaje Sekulić, morao bi kasnije da isplati punu tržišnu cenu starim vlasnicima odnosno naslednicima.

Napominje i da je sve manje tužbi pred domaćim sudovima po osnovu kršenja Zakona, a kada je reč o Evropskom sudu za ljudska prava, takvih tužbi za sada nema.

Sekulić navodi i da još nije utvrđen koeficijent po kojem će biti obračunata vrednost imovine za koju će država dati novčano obeštećenje i dodaje da će se uslovi za isplatu steći kad koeficijent bude utvrđen.

"Agencija i dalje donosi rešenja o pravu na obeštećenja po dinamici koja je utvrđena i do sada je rešeno 95 odsto zahteva. U ovom trenutku napredujemo kada je reč o vraćanju poljoprivrednog zemljišta, sve prepreke su otklonjene i to ne samo u postupku restitucije već i u evidenciji poljoprivrednog zemljišta i njegovog upravljanja", rekao je Sekulić.

Podsetivši da je Vlada Republike Srbije donela Uredbu o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018) po kojoj poljoprivredno zemljište konačno može da se vrati, što je olakšalo i ubrzalo proces restitucije, on je naveo da je oko 60 odsto poljoprivrednog zemljišta od ukupnog broja zahteva vraćeno, a za dve do tri godine, dodaje, biće više od 90 odsto.

Sekulić očekuje da za dve godine bude završen i proces vraćanja imovine prema Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika ("Sl. glasnik RS", br. 13/2016), a prema kojem je do sada jevrejskim opštinama širom Srbije vraćeno 111 objekata.

"Jedan deo zahteva je bio neosnovan, ima dosta zahteva za povraćaj poljoprivrednog zemljišta, ali pošto nema živih naslednika, obaveza je da proverimo da li su zahtevi osnovani, odnosno da li se radi o posledicama oduzimanja imovine žrtvama Holokausta ili po nekom drugom osnovu. Zakon ima dve mogućnosti: prva, da se vrati imovina Jevrejskoj zajednici, a kasnije, u slučaju da se jave naslednici Jevrejska zajednica ima obavezu da im tu imovinu ustupi", rekao je Sekulić.

Kaže i da mora da se iznađe mehanizam kojim će se utvrditi vrednost 883 oduzeta preduzeća u procesu restitucije.

"Dajemo procene gde je moguće, ali je problem za ona preduzeća koja su oduzeta, a za koja ne postoje bilansi stanja. Zajedno sa Ministarstvom finansija radićemo na metodologiji koja će biti najpreciznija kako bismo utvrdili koliko bi ona sada vredela", rekao je Sekulić.

Prema njegovim rečima, zatvaranje procesa restitucije je jako bitno i još se razmišlja kako da se to izvede jer je u pitanju težak proces. Prema njegovom ličnom predviđanju, u naredne tri do četiri godine Agencija za restituciju će doneti prvostepena rešenja, a zatim će se čekati drugostepene odluke sudova još godinu, godinu i po dana.

"Na kraju nas očekuje zatvaranje procesa restitucije i to tako da država više ne bude izložena bilo kakvim naknadnim zahtevima, ali i da se sagledaju svi mogući vanredni pravni lekovi koji mogu biti doneti u tom roku i da država može adekvatno pravno da odgovori", zaključio je Sekulić.

U skladu sa Zakonom o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, Agencija za restituciju je za sada vratila bivšim vlasnicima 4.620 poslovnih prostora, 982 stana i 1.049 zgrada. Agencija je rešenjima vratila bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima i 419 hektara neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, 48.602 hektara poljoprivrednog zemljišta i 5.566 hektara šuma i šumskog zemljišta.

Crkvama i verskim zajednicama, u skladu sa Zakonom o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006), vraćeno je vlasništvo nad 60.133 hektara zemljišta i 92.560 kvadratnih metara objekta, kao i umetnička slika "Portret Mihajla Pupina", rad Uroša Predića.

Izvor: Vebsajt Novosti, 18.05.2019.
Naslov: Redakcija