Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Rešen problem obračuna poslednje godine radnog staža, odnosno koeficijenta za godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju


Penzioneri koji su donedavno primali penziju po privremenom rešenju, a potom dobili i konačno, primetili su da im je iznos penzije sada nešto veći nego što je bio. Raspitivali su se šta je razlog. Čak su pomislili da je u pitanju neko iznenadno povećanje penzija, ali se ispostavilo da ni to nije. Pojedini su dobili odgovor da je reč o promeni koeficijenta koji ulazu u obračun penzije. Inače, lični koeficijent je zbir svih godišnjih koeficijenata koji ulazi u formulu za obračun penzija.

Oni koji su nedavno otišli u penziju upoznati su s činjenicom da je poslednjim izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014 i 73/2018 - dalje: Zakon) rešen problem obračuna poslednje godine radnog staža, odnosno koeficijenta za godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju, što su potvrdili i u PIO fondu. Ali, opet nisu bili sigurni otkud veći iznos ovog meseca od prethodnog. Kako kažu, znaju da ukoliko ne provere nego nastave da primaju veću penziju da im u jednom času od PIO fonda može stići poziv da višak para vrate. Iako za to nisu penzioneri krivi.

Izmenama i dopunama Zakona od 30. septembra 2018. godine, propisano je da se privremeno rešenje doneto do dana stupanja na snagu ovog Zakona zamenjuje konačnim, kojim se određuje nov iznos penzije. Taj iznos se isplaćuje najduže za tri godine unazad, od dana donošenja tog rešenja.

Privremeno rešenje o penziji podrazumeva da je iznos penzije utvrđen na osnovu nekompletnih podataka o stažu osiguranja, zaradama i visini doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kažu u PIO i dodaju da je do pre nekoliko godina skoro 90 odsto ovih rešenja bilo privremeno. Bilo je slučajeva da su pojedini penzioneri do kraja života primali penziju po privremenom, a ne po konačnom rešenju.

U PIO ističu da visina penzija zavisi od dužine ostvarenog staža osiguranja, zarada i visine uplaćenih doprinosa. Kada se, po donošenju privremenog rešenja, naknadno kompletiraju svi podaci o stažu, zaradama i doprinosima, fond donosi konačno rešenje o penziji. U protivnom, ukoliko se ne kompletiraju svi podaci, donosi se novo privremeno rešenje kojim se obuhvataju podaci potvrđeni za određene periode, nedostajuće u momentu donošenja prvog rešenja.

Od te činjenice zavisi da li će naknadno utvrđeni iznos penzije po novom privremenom, odnosno rešenju o konačnom iznosu penzije, biti veći ili manji od iznosa utvrđenog po prethodnom privremenom rešenju.

S obzirom na to da se većina penzionera, koji su dobili nešto veću penziju, plaši da nije neka greška, pa da će morati da vraćaju pare, u fondu kažu da u svakom konkretnom slučaju zavisi da li će korisnik biti dužan da vrati više isplaćene iznose penzija, ili će fond isplatiti utvrđenu razliku iznosa penzije.

Ukoliko je iznos po novom rešenju veći, onda fond korisniku isplaćuje razliku za manje isplaćene iznose penzije, u celosti, pri prvoj sledećoj isplati penzije po konačnom rešenju. Ako je iznos po novom rešenju manji, penzioner je dužan, prema propisima, da vrati više isplaćene iznose penzije (može se vratiti odjednom ili maksimalno do 60 mesečnih rata).

Najčešći iznosi preplate nastale kao razlika između privremenih i konačnih rešenja su od 5.000 do 10.000 dinara i korisnici u velikom broju vraćaju preplaćene iznose. Nažalost, postoje i preplate u mnogo većim iznosima, ali to su pojedinačni slučajevi.

Do nekompletnosti podataka dolazi iz više razloga, a među najvažnijima su neuplaćeni doprinosi za PIO, nepredavanje prijava M-4 Fondu PIO od strane poslodavaca, nepostojanje pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju lica i pribavljanje dokaza o radnom angažovanju lica koja su radila van područja Srbije.

Izvor: Vebsajt Politika, Jasna Petrović-Stojanović, 19.05.2019.
Naslov: Redakcija