Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik najavljuje donošenje rešenja kojima se poslovnim bankama zabranjuje prikupljanje fotokopija dokumenata bez osnova, a za uklanjanje i uništavanje već prikupljenih dokumenata utvrđuje primeren rok


Poverenik, Rodoljub Šabić, privodi kraju postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 - dalje: ZZPL) u poslovnim bankama koje rade u Srbiji.

Poverenik je još tokom marta, nakon neposredno sprovedenog nadzora, uputio na adrese svih banaka Upozorenje da na različite načine vrše nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti tako što, bez zakonskog osnova, zahtevaju i zadržavaju fotokopije određenih dokumenata koje sadrže lične podatke: lične karte i pasoše lica ovlašćenih za zastupanje, lica sa kartona deponovanih potpisa i ovlašćenih donosilaca naloga i gotovine, vlasnika 25% ili više upravljačkog dela, predsednika i članova skupštine stanara, zdravstvene legitimacije itd.

Poverenik je sve banke obavezao da ga u roku od 30 dana od prijema upozorenja obaveste o merama koje će preduzeti za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

U skladu sa tim, svih 29 poslovnih banaka je dostavilo izjašnjenje. Sedam banaka je obavestilo Poverenika da je odmah po prijemu Upozorenja prestalo sa prikupljanjem kopija navedenih dokumenata. I ostale banke su iskazale spremnost da postupe u skladu sa upozorenjem Poverenika, ali su sve banke molile za produženje roka za preduzimanje mera radi izmene sopstvenih procedura, te uklanjanja i uništavanja već prikupljenih dokumenata iz dosijea klijenata.

Banke su se pritom pozivale na to da je za sprovođenje mera potrebnih radi otklanjanja nepravilnosti potrebno dosta vremena, ali i na informacije da će navodno u kratkom roku biti sprovedene izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009, 91/2010 i 139/2014), kojima će biti dopušteno zadržavanje fotokopija dokumenata koje se sada vrši bez zakonskog osnova.

Poverenik će se početkom sledeće sedmice sresti sa predsednikom i generalnim sekretarom Udruženja banaka Srbije, a odmah potom doneti rešenja kojima se za ubuduće zabranjuje prikupljanje fotokopija dokumenata bez osnova, a za uklanjanje i uništavanje već prikupljenih dokumenata utvrđuje primeren rok.

Poverenik ocenjuje da je i ovaj postupak nadzora potvrdio zabrinjavajuću činjenicu da država, kao i u nizu drugih oblasti, a ni u oblasti bankarskog poslovanja nije obezbedila ostvarivanje ustavne garancije da se "obrada podataka o ličnosti uređuje zakonom". Očigledno je da se suprotno Ustavu i ZZPL veliki deo obrada podataka o ličnosti u ovoj oblasti sprovodi na osnovu podzakonskih akata Narodne banke Srbije ili internih procedura poslovne banke.

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 21.05.2015.