Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "TRANSPARENTNOST I ODGOVORNOST ZA DELOTVORAN NADZOR: ULOGA PARLAMENTA" – Nadzorna funkcija Parlamenta nad trošenjem budžetskog novca


Značaj uloge parlamentaraca u procesu promovisanja svesti o borbi protiv korupcije, okupila je predstavnike sedam zemalja jugoistiočne i istočne Evrope i Centralne Azije, na Međunarodnoj konferenciji "Transparentnost i odgovornost za delotvoran nadzor: uloga parlamenta".

Na početku dvodnevne konferencije, učesnici su ocenili da parlamentarci imaju vodeću ulogu u podizanju svesti o važnosti borbe protiv korupcije u svakom društvu kroz donošenje zakona i unapređenje nadzorne funkcije nad trošenjem budžetskog novca. Snažan parlament je temelj borbe protiv korupcije, a njegova uloga je da promoviše nultu toleranciju na korupciju.

Krajnji cilj ove konferencije je stvaranje regionalnog ogranka Globalne organizacije za borbu protiv korupcije -GOPAC, kroz potpisivanje Memoranduma o saradnji između parlamentaraca.

Tim memorandumom, čije potpisivanje je najavljeno za 22. maj 2015. godine, biće uspostavljena zajednička platforma za saradnju uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj- UNDP, sa ciljem da se omogući razmena najboljih praksi, saradnje i koordinacije u vezi sa promovisanjem principa tarnsparentnosti, odgovornosti i nadzora parlamenta nad javnim finansijama.

Stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji, Irena Vojačkova Solorano, naglasila je da UNDP pruža pomoć kako bi se radilo na jačanju nadzorne funkcije parlamenta, unapređenju javnih institucija na nacionalnom i lokalnom nivou i otvaranju portala na kojima će moći da se prati javna potrošnja.

U ime Švajcarske agencije za razvoj i saradnju učesnicima konferencije obratila se Izabel Perih, ističući da snažan parlament nije samo preduslov za demokratski razvoj, nego je od vitalnog značaja za finansijsku kontrolu izvršne vlasti.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 21.05.2015.