Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE ADVOKATSKE KOMORA SRBIJE O PREDUZETIM MERAMA RADI POBOLJŠANJA POLOŽAJA ADVOKATA


Advokatska komora Srbije obratila se Vrhovnom kasacionom sudu i svim Apelacionim sudovima, sa molbom da se advokatima čije su kancelarije poplavljene omogući prekoredan pregled spisa u sudu i fotokopiranje istih bez naplate sudskih taksi, te kao i da se imajući u vidu vanredne okolnosti dozvoli povraćaj u pređašnje stanje u slučaju propuštanja prekluzivnih rokova, kako bi se izbegle štetne posledice po građane Srbije.

Advokatska komora Srbije pripremila je predloge za razgovore sa Ministarstvom finansija, Ministarstvom pravde i Poreskom upravom vezano za poreski položaj advokata, a sastanci će biti održani u najkraćem mogućem roku, čim se steknu uslovi za to. O rezultatima razgovora advokati će biti obavešteni putem internet stranice Advokatske komore Srbije, preko advokatskih komora u sastavu Advokatske komore Srbije i elektronskom poštom. Mole se svi advokati da dostave tačne elektronske adrese Advokatskoj komori Srbije.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 21.5.2014.