Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU: Odluka je na snazi od 20. aprila 2019. godine


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 18. aprila 2019. godine, usvojila Odluku o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Razlog za donošenje ove Odluke je izmena tačke 4. Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 27/2019) kojom je propisano da danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu ("Sl. glasnik RS", br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016, 108/2016, 115/2017 i 104/2018). Tačkom 5. iste Odluke propisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS" i primena iste od 17. juna 2019. godine.

Da bi se omogućila kontinuirana primena ove mere u periodu od 20. aprila 2019. godine kada stupa na snagu osnovna Odluka, pa do 17. juna 2019. godine kada ista počinje da se primenjuje, neophodno je bilo izvršiti izmenu u tački 4.

Odluka o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 29/2019 od 19. aprila 2019. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja.

Izvor: Redakcija, Lidija Nenadović, 19.04.2019.