Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT PRAVILNIKA O SPROVOĐENJU OBUKE I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA PROFESIJU DETEKTIVA


Svi koji se u Srbiji budu bavili detektivskom delatnošću moraće da polože stručni ispit pred komisijom Ministarstva unutrašnjih poslova, a po donošenju svih potrebnih pravilnika uslediće i licenciranje detektiva, rekao je danas predsednik Grupacije detektivskih agencija pri Privrednoj komori Srbije Dragan Trivan.

Na sednici Grupacija detektivskih agencija razmatrala je Nacrt pravilnika o sprovođenju obuke i polaganju stručnog ispita za profesiju detektiva, koji je pripremio MUP.

"Pravilnik će bliže odrediti šta će podrazumevati stručni ispit. Postoje neki preduslovi koje lice koje želi da se bavi detektivskom delatnošću mora da ispuni", rekao je Trivan navodeći da je za to potrebno da je lice punoletan državljanin Srbije sa najmanje višom ili visokom stručnom spremom, i da nije osuđivano.

Trivan je naveo da se procenjuje da u Srbiji deluje oko 25 detektivskih agencija, a da nema preciznog podatka koliko je detektiva.

Prema njegovim rečima, svi koji budu hteli da se bave detektivskom delatnošću potrebno je da završe obuku.

"Određena lica koja imaju pet godina prakse u toj ili sličnoj delatnosti, policiji i vojsci ili nekim strukturama bezbednosti, mogu se izuzeti iz obuke, ali se ne mogu izuzeti od polaganja stručnog ispita", rekao je Trivan.

Kako je naveo, sve detektivske agencije koje već posluju moraće da prilagode svoje poslovanje sa Zakonom o detektivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013), a svi koji obavljaju tu delatnost moraće da imaju licencu, nakon što polože stručni ispit.

"Licenca je vremenski ograničena na pet godina, sa mogućnošću da se obnovi", dodao je on.

Prema njegovim rečima, nedavno je donet Pravilnik o evidenciji u oblasti detektivske delatnosti, a u toku je izrada seta pravilnika, među kojima su o pravilnici o obuci i stručnom ispitu, o legitimaciji detektiva i o prostoriji za obavljanje detektivske delatnosti.

Izvor: Tanjug, 21.4.2015.