Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POZIV ZA DOSTAVLJANJE SUGESTIJA NA PRAVILNIKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA


Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije se nalazi u postupku izmena i dopuna važećih podzakonskih akata - pravilnika koji se nalaze u njenoj nadležnosti i poziva sva zainteresovana lica, a posebno stručnu javnost i korisnike usluga Agencije da u roku od 30 dana dostave svoje primedbe, predloge i sugestije na važeće pravilnike.

Komentari se mogu poslati na e-mail adresu info@srbatom.gov.rs, faksom na broj: 011/3061-552 ili poštom na adresu: Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije, Masarikova 5/XV, 11000 Beograd (sa naznakom: Izmena pravilnika).

Izvor: Vebsajt Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost, 21.4.2015.