Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 14. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 17. APRILA 2014. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 14. sednici II Velikog veća odlučio o 28 predmeta.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 4, člana 11. stav 1. Sporazuma o naknadi troškova prevoza zaposlenih u oblasti obrazovanja i vaspitanja na teritoriji grada Subotice i člana 4. Aneksa I Sporazuma ("Službeni list grada Subotice", broj 40/10). Sud je odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 5. navedenog Sporazuma. (predmet IUo-154/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-179/2014, da je za postupanje po prigovoru nadležna Opštinska izborna komisija opštine Aranđelovac.

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1088/2011, Už-1130/2011, Už-1809/2011, Už-1833/2011, Už-2047/2011, Už-2923/2011, Už-3582/2011, Už-3629/2011, Už-3871/2011, Už-3966/2011, Už-4002/2011, Už-4279/2011, Už-4767/2011, Už-4977/2011, Už-5094/2011, Už-5288/2011, Už-5481/2011, Už-5783/2011, Už-6184/2011, Už-6359/2011, Už-6612/2011, Už-6827/2011 i Už-10112/2013

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-887/2011 i Už-5907/2013

- odbacio iz procesnih razloga ustavnu žalbu u predmetu Už-3305/2013 

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 21.4.2014.