Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAVLJENE RADNE VERZIJE NACRTA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM SAVETU SUDSTVA I ZAKONA O DRŽAVNOM VEĆU TUŽILACA: Javna rasprava o nacrtima zakona sprovodi se od 17. aprila do 7. maja 2014. godine


Ministarstvo pravde i državne uprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom Savetu sudstva i Zakona o Državnom veću tužilaca i da daju svoje komentare.

Javna rasprava o nacrtima zakona sprovodi se od 17. aprila do 7. maja 2014. godine.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti putem elektronske pošte na adresu: zlatkopetrovic@mpravde.gov.rs, ili poštom na adresu: Ministarstvo pravde i državne uprave, Beograd, Birčaninova br. 6, sa napomenom: "Za javnu raspravu o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva i Zakona o državnom veću tužilaca".

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo pravde i državne uprave će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Program javne rasprave (ONLINE)

Obrazac za komentare (ONLINE)

Radna verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom Savetu sudstva (ONLINE)

Obrazloženje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva (ONLINE)

Pregled odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Visokom savetu sudstva (ONLINE)

Radne verzije nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca (ONLINE)

Obrazloženje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca (ONLINE)

Pregled odredaba Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Državnom veću tužilaca (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 21.4.2014.