Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PREDLAŽE: Izmenama Zakonika o krivičnom postupku promeniti odredbe u cilju povećanja nezavisnosti nosilaca tužilačke funkcije


Savet za borbu protiv korupcije podneo je uoči uskršnjih praznika Vladi Srbije izveštaj o reformi pravosuđa u kome predlaže razrešenje svih članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca iz redova sudija i tužilaca.

U izveštaju, u koji je "Politika" imala uvid i čije delove objavljuje u današnjem broju, Savet preporučuje i ukidanje članstva po položaju u ova dva tela i PREPUŠTANJE IZBORA NJIHOVIH ČLANOVA SAMIM TUŽIOCIMA I SUDIJAMA UMESTO NARODNOJ SKUPŠTINI.

 

Savet smatra i da se moraju menjati odredbe o nezavisnosti tužilaca zarad jačanja garancija nosilaca tužilačke funkcije jer je novim Zakonikom o krivičnom postupku tužilac dobio dvostruku funkciju i to funkciju istražnog sudije u istrazi i funkciju stranke u glavnom postupku.

 

U izveštaju se navodi da u izboru Visokog saveta sudstva više od 600 sudija nije imalo ni aktivno ni pasivno biračko pravo, a u izboru Državnog veća tužilaca oko 220 tužilaca, čime se, smatra Savet, dovodi u sumnju legitimitet oba organa.

U izveštaju, takođe, stoji da vršioci funkcija predsednika sudova nemaju siguran položaj, zbog čega se, navodi Savet, dešava da postaju poslušna ruka izvršne vlasti.

Savet tvrdi da je izvršna i zakonodavna vlast "ugrađena" u izbore nosilaca pravosudne vlasti, koji nemaju garancije protiv spoljnih pritisaka te dve grane vlasti, kao i od unutrašnjih pritisaka predsednika sudova, javnih tužilaca, ali i samih stranaka.

Sudije nemaju nikakve garancije da će mirno i bez ikakvih pritisaka obavljati svoju funkciju, ističe Savet, pozivajući se na navodne zahteve ministarstva pravde da se izvrši nadzor nad radom sudija u određenim predmetima.

Izvor: Tanjug