Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONSKE OBAVEZE FUNKCIONERA PREMA AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


Agencija za borbu protiv korupcije dostaviće narodnim poslanicima vodič za funkcionere koji na jezgrovit način obuhvata sve obaveze koje funkcioneri imaju prema Agenciji, najavio je zamenik direktora Agencije Vladan Joksimović.

Ističući da veruje da će vodič biti koristan i da će imati preventivno edukativno ulogu za novoizabrane funkcionere, on je rekao Tanjugu da će Agencija vodiče pripremiti i za sve članove buduće vlade.

 

  • Govoreći o obavezama, on je istakao da su funkcioneri dužni da u roku od 30 dana od izbora, postavljenja ili imenovanja podnesu izveštaj o imovini i prihodima Agenciji.

''To važi za novoizabrane poslanike koji prvi put obavljaju funkciju, ali i za one koji su već bili u skupštinskim klupama u prethodnom sazivu s tim što oni, ukoliko nisu imali bitnih promena, Agenciji dostavljaju o tome samo obaveštenje'', rekao je Joksimović.

Prema njegovim rečima, ukoliko su ''stari'' funkcioneri imali bitnih promena u imovini, moraju ponovo da popune obrazac koji se nalazi na sajtu Agenciji, a zatim i u pisanoj formi dostave izveštaj o promeni imovinske karte.

On je naveo i da funkcioneri čija je funkcija prestala imaju obavezu da u roku od 30 dana podnesu izveštaj o imovini i prihodima.

 

  • Kada je reč o potencijalnom vršenju više javnih funkcija, Joksimović je istakao da je pravilo da funkcioner može da obavlja samo jednu javnu funkciju, ali i da postoje izuzeci.

''Postoji izuzetak kada funkcioner uz saglasnost Agencije može da obavlja i više funkcija. Rok za podnošenje zahteva za obavljanje više funkcija je tri dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja na drugu funkciju'', ukazao je Joksimović dodajući da je neophodno da funkcioner dostavi i saglasnost organa koji ga je izabrao, postavio, odnosno imenovao na drugu funkciju.

On je naveo i da saglasnost Agencije nije potrebna kada je reč o obavljanju drugog posla a reč je o naučno- nastavnoj delatnosti funkcinera.

  • Ukazujući da postoje određene obaveze i kada je reč o prenosu upravljačkih prava u privrednim društvima, on je pojasnio da bi funkcioner trebalo u roku od 30 dana da prenese svoja upravljačka prava na sebi nepovezana lica, a da Agenciji u roku od pet dana od prenosa dostavi dokaze o tome.


''To ne znači da funkcioner ne može da ostvaruje dobit koju inače ostvaruje zbog udela i vlasništva koje ima u određenom privrednom društvu, već je reč o prenosu upravljačkih prava na sebi nepovezano lice'', rekao je Joksimović, dodajući da je funkcioner u obavezi i da dostavi Agenciji podatke na koje lice je preneo upravljačka prava.

On je istakao i da je odgovorno lice u organu dužno da prijavi sve funkcionere koji su stupili na funkciju.

Izvor: Tanjug