Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

CARINSKI ZAKON: Povlastica iz člana 218. Carinskog zakona je prestala da važi, odnosno više ne postoji pravni osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije


Imajući u vidu da je Odluka o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, koja je utvrđivala uslove, postupak i rokove za ostvarivanje prava na carinsku povlasticu prestala da važi 1. januara 2016. godine, Uprava carina obaveštava sledeće:

Odredbom člana 218. stav 1. tačka 1. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano je da se uvozne dažbine ne plaćaju na novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije, osim putničkih motornih vozila i aparata za igre na sreću.

Članom 219. Carinskog zakona dato je ovlašćenje Vladi da može, između ostalog, da utvrdi i rokove, uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Prema tome, pomenutom odredbom zakonodavac je ovlastio Vladu da može da oroči primenu povlastice, odnosno odredi period u kome se navedena povlastica može koristiti.

Zakonom dato ovlašćenje Vlada je iskoristila u smislu da je ovu carinsku povlasticu, uz određene izmene u pogledu vrste i količine robe kao i postupka za ostvarivanje prava, odobravala u roku od 3.05.2010. godine do 31.12.2015. godine. Rok za primenu povlastice je bio jasno naznačen u završnoj odredbi, u tački 7. Odluke o određivanju robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 106/2013, 143/2014), o čemu su privredni subjekti bili obavešteni na jasan i nedvosmislen način.

Prilikom određivanja roka za primenu ove povlastice Vlada je vodila računa da krajnji rok važenja ove mere bude do uspostavljanja pune liberalizacije trgovine u skladu sa postojećom mrežom sporazuma o slobodnoj trgovini, čime privredni subjekti i nakon isteka važenja mere imaju mogućnost uvoza opreme po povlašćenom režimu, odnosno bez plaćanja carine.

Takođe, potpisivanjem sporazuma o slobodnoj trgovini obavezali smo se da podstičemo međusobnu preferencijalnu trgovinu sa državama, odnosno carinskim teritorijama sa kojima su ti sporazumi zaključeni. Na osnovu odredbi važećih sporazuma o slobodnoj trgovini, puna liberalizacija uvoza industrijskih proizvoda (uključujući i uvoz opreme) uspostavljena je od 1. januara 2015. godine.

Imajući u vidu sve navedeno, protekom pomenutog roka, povlastica iz člana 218. Carinskog zakona je prestala da važi, odnosno više ne postoji pravni osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina na novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji a koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije.

CARINSKI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015)

Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine

Član 218

Uvozne dažbine ne plaćaju se na:

1) novu opremu koja se ne proizvodi u zemlji, koja se uvozi za novu ili proširenje postojeće proizvodnje, modernizaciju proizvodnje, uvođenje nove odnosno osavremenjavanje postojeće tehnologije, osim putničkih motornih vozila i aparata za igre na sreću;

2) reklamni materijal i uzorke koji se besplatno primaju iz inostranstva;

3) predmete stranih izlagača koji učestvuju na međunarodnim sajmovima i prodajnim izložbama u zemlji, koje unose i primaju iz inostranstva radi uobičajene raspodele ili potrošnje za vreme održavanja sajmova, odnosno izložbi;

4) žigove, patente, modele i prateće isprave, kao i prijave i podneske za priznavanje prava, koji se dostavljaju organizacijama za zaštitu prava intelektualne svojine;

5) pošiljke male vrednosti, nekomercijalne prirode.

Uslovi i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carinskih dažbina

Član 219

Vlada može da utvrdi vrstu, količinu i vrednost robe iz čl. 215. do 218. ovog zakona na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokove, uslove i postupak za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 18.03.2016.
Naslov: Redakcija