Zastava Bosne i Hercegovine

KOMUNIKACIJA, MOGUĆNOSTI I OBAVEZE UČESNIKA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI: Paragraf organizuje vebinar 28. marta 2023. godine


Kompanija Paragraf organizovaće, 28. marta 2023. godine, vebinar na temu” Komunikacija, mogućnosti i obaveze učesnika u postupcima javnih nabavki”.

Na vebinaru će biti prikazane najvažnije obaveze, ali i mogućnosti za učesnike u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), podzakonskim aktima i aktuelnim stavovima i praksom nadležnih organa.

Praktični deo vebinara biće posvećen pojašnjenjima načina rada na Portalu javnih nabavki za privredne subjekte koji su zainteresovani za učešće u postupku, i koji pripremaju i podnose ponude u postupcima javnih nabavki.

Predavanja su instruktivna, koncipirana prema potrebama privrednih subjekata, uz praktične primere iz prakse, tako da pružaju polaznicima upoznavanje sa svim novinama u sprovođenju postupaka javnih nabavki.

Kontakt sa kompetentnim predavačima kroz mogućnost postavljanja pitanja pre i tokom predavanja, polaznicima obezbeđuje priliku da razreše sve nedoumice koje imaju u vezi sa temom vebinara, i saznaju koje su obaveze i mogućnosti u narednim postupcima javnih nabavki prema važećim propisima.

Vebinar je namenjen ekonomistima, pravnicima i ostalim zaposlenima kod privrednih subjekata - pravnih lica i preduzetnika koji učestvuju u postupcima javnih nabavki, koji žele da se dodatno usavrše za obavljanje svojih poslova na praćenju objavljenih tendera, pripremi i podnošenju ponude, komunikaciji sa naručiocima, i pravnoj zaštiti, odnosno da svoje znanje unaprede u skladu sa odredbama važećih propisa i stavovima zauzetim u praksi nadležnih organa.

Teme vebinara:

KOMUNIKACIJA SA NARUČIOCEM DO ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDE

 • dodatna objašnjenja dokumentacije u postupku
 • obaveza ukazivanja na nedostatke u dokumentaciji
 • blagovremenost i računanje rokova za preduzimanje radnji

PRIPREMA I PODNOŠENJE PONUDE

 • popunjavanje izjave o ispunjenosti kriterijuma
 • dokazivanje ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta
 • praktična uputstva za popunjavanje i dostavljanje zahtevanih dokumenata

ZAŠTITA PRAVA PONUĐAČA

 • mogućnosti osporavanja pojedinih radnji naručioca
 • rokovi i podnošenje zahteva
 • tok postupka i moguće posledice
 • primeri iz aktuelne prakse Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Predavači:

 • Branimir Blagojević - advokat
 • Dragana Đinđić - odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru"

Detaljne informacije o vebinaru (način prijave, informacije u vezi sa kotizacijom i ostale korisne informacije) možete saznati na stranici “Komunikacija, mogućnosti i obaveze učesnika u postupcima javnih nabavki“.

Izvor: Redakcija Paragraf Lex, 21.02.2023.