Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Državni ili drugi organ, organizacija ili javna služba obavezni su da o poklonima vode posebnu evidenciju. Kopija evidencije za prethodnu kalendarsku godinu dostavlja se Agenciji, najkasnije do 1. marta 2019. godine


Agencija za borbu protiv korupcije podseća državne i druge organe, organizacije i javne službe da su obavezni da Agenciji dostave evidencije o poklonima funkcionera za prethodnu kalendarsku godinu, najkasnije do 01.03.2019. godine.

Obrazac navedene evidencije dostupan je na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) pod nazivom: "Obrazac kataloga poklona", koji je potrebno popuniti na način kako je predviđeno u Uputstvu za popunjavanje formulara izveštaja o funkciji i poklonima.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 18.02.2019.
Naslov: Redakcija